Nega povrtarskih useva posle nicanja i sadnje

Ilustracija: zasad leske, foto: S.K.
Ilustracija: zasad leske, foto: S.K.

Kultiviranje- ovom merom nege se razbija pokorica koja se javlja nakon kiše ili navodnjavanja, uništavaju se iznikle korovske biljke i razbijaju uspostavljene kapilarne veze čime se sprečava gubljenje vlage iz dubljih slojeva zemljišta isparavanjem sa površine.

Broj kultiviranja zavisi od zakorovljenosti i pojave pokorice . Prva kultiviranja su po pravili na većoj dubini, a kasnija plića.

Nakon kultiviranja zemljište je rastresito, bolje aerirano, sa većim procentom vlage, i usled toga pruža bolje uslove za porast i razvoj biljaka.

Plevljenje- se primenjuje ako se u usevu pojave korovske biljke u manjem broju koje se mogu počupati. Nju treba raditi kada je zemljište vlažno, a korovske biljke u početnom razvoju.  Može se obaviti u više navrata. Počupane biljke se uništavaju.

Okopavanje- Kada iznikle biljke se dobro prime i formiraju nekoliko pravih listova može se izvesti prvo okopavanje. Okopava se samo najuži deo, prostor oko biljaka . Prilikom okopavanja mora se voditi računa da se biljke ne oštete.

Broj okopavanja kao i kultiviranja zavisi od zakorovljenosti zemljišta , pojave pokorice, broja navodnjavanja.

Proređivanje – važna mera nege kod gusto posejanih useva i svrha je postizanje definitivnog rastojanja useva. Usev je najbolje proređivati kada je zemljište dovoljno vlažno.

Pri proređivanju je važno voditi računa da se biljke počupaju ili tako odseku da ne dođe do prorastanja posečenih biljaka.

Ogrtanje- se primenjuje obično kod povrća koje se navodnjava brazdama. Ne primenjuje se kod povrća koje se navodnjava na drugi način. Pri skidanja useva na kom je rađeno ogrtanje treba obaviti ravnanje zeljišta pre preuzimanja ostalih operacija.

Prihranjivanje- je jedna od važnih mera nege koju treba izvesti za svaku konkretnu situaciju i prema vrsti i fazi razvoja gajene biljke. Mogu se koristitipojedinačna ili mešana đubriva. Hraniva se mogu davati u čvrstom stanju ili rastvorena.

Prihrana se prilagođava svakoj gajenoj vrsti i fazi razvoja iste. Treba koristi savete i preporuke stručnih lica za ishranu biljaka o vrsti, vremenu, količini i načinu primene , kako bi se maksimalno iskoristila data hraniva.

Navodnjavanje- to je mera koja je, može se slobodno napisati, obavezna u modernoj, savremenoj prozvodnji povrća. Navodnjavanjem postižemo željeni, preporučeni poljski vodni kapacitet (PVK) za svaku gajenu biljnu vrstu posebno. Treba budno paziti i stalno se boriti da se smanji količina nepotrebno potrošene vode koja ode neiskorišćena od strane gajenih biljaka.

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp

Povezano

Najčitanije danas

Iz ove kategorije

Berba i čuvanje kukuruza

Posto vremenski uslovi dozvoljavaju u narednom periodu na području Pčinjskog okruga, predstoji berba ranih i

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca