Pčelari,ovo morate znati kao se čita sa leta

Ilustracija: pregled košnice, foto: Slobodan Jevtić
Ilustracija: pregled košnice, foto: Slobodan Jevtić

Za pčelare je veoma važno da znaju da čitaju stanje košnica i sa leta. Evo nekih pokazatelja koji ukazuju na stanje i potrebne intervencije pčelara u košnici.

 • Kao odgovor na kuckanje po košnici čuje se kratko i snažno zujanje, znak je da pčele dobro zimuju.
 • Na kuckanje po košnici, pčele dugo zuje (30-tak sekundi) nedostaje im hrana, ako zuje duže, nemaju maticu.
 • Na kuckanje pčele dugo zuje i čuju se na više mesta u kosnici, znak je da se pčelinje klube podelilo u potrazi za hranom.
 • Ako u toku zime prislonimo uvo na prednju stranu košnice i čujemo duboko isprekidano zujanje znak je da je matica počela sa polaganjem jaja.
 • Donošenje cvetnog praha, izbacivanje sitnih mrvica saća i izbacivanje mrtvih pčela, znak je dobrog razvoja društva u kome je prisutna matica.
 • Izbacivanje pčelinjeg legla, znak je da pčelinje drustvo gladuje, da je doslo do prehlade legla, ili pojave bolesti.
 • Ako ose nesmetano ulaze i izlaze iz košnice, (proleće-jesen) znak je da je pčelinje drustvo slabo.
 • Ako u jutarnjim i večernjim satima, sva društva miruju,  a jedno ili nekoliko su aktivna, prisutna je grabež. Ako pčele iz kosnice izleću naniže, to je znak da je ta košnica pljačkana. Ako poleću visoko, to je košnica koja pljačka.
 • U rano proleće pčele puze po zemlji, nastupila je majska bolest.
 • Brzo izletanje pčela iz košnice, padanje ispred leta pri povratku, sa kratkim zadržavanjem, znak je da je počela obilnija paša.
 • Brujanje u košnici u sumrak i miris meda na pčelinjaku, znak je da je tog dana bila obilna paša.
 • Stražarice na letu ne dozvoljavaju ulaz pčelama koje se vraćaju sa paše (čak i pčelama sa tovarima polena), znak je da su pčele zatrovane na paši.
 • Pčele se vraćaju vlažne, dezorijentisane, naduvene, loša koordinacija pokreta, znak je da su pčele zatrovane.
 • Masovno izbacivanje mrtvih i polumrtvih pčela iz košnice, znak je da je trovanje unutar košnice.
 • Ako se primete trutovi na poletaljci u ranom proleću ili kasnoj jeseni, znak je da je matica loša, ili je društvo sa laznim maticama kao i sa maticom trutušom.
 • Pri podizanju poklopne daske, posle dimljenja, pčele snažno bruje, jure po satonošama sa podignutim zadtkom, znak je da u košnici nema matice.
 • Pčele ne donose polenov prah, ili donose vrlo male tovare na nogicama, društvo ima problem sa maticom.
 • Društvo jako a slabo opšti sa okolinom u odnosu na ostala društva, znak je da se društvo sprema za rojenje.
 • Pčele grickaju leto sa leve i desne strane, a leto nije preusko, znak je da će se društvo rojiti za 15-20 dana.

Povezano

Ilustracija: Selidba, foto: Tatjana Mrdak

Seoba pčela

Savremeno pčelarstvo, okrenuto ekonomičnosti i produktivnosti se ne može ni zamisliti bez seobe pčela na

Opširnije »

Iz ove kategorije