Kako poboljšati kvalitet ljuske kod jaja

Ilustracija: jaja, foto Domačinska kuća
Ilustracija: jaja, foto Domačinska kuća

Kvalitet ljuske jajeta je danas najveća briga svih učesnika u živinarkoj proizvodnji, kako proizvođača konzumnih jaja, tako i proizvođača jaja za nasad. Da bi se poboljšao kvalitet ljuske jaja više pažnje mora da se posveti ishrani nosilja i njihovim potrebama u pojedinim hranjivim materijama, posebno mineralima i vitaminima.
Velike pukotine – Pod ovim nedostatkom podrazumevaju se svi veliki lomovi i rupe na ljusci, odnosno probušena opna ljuske. 1-5% od ukupno proizvedenih jaja ima ovaj defekt. Uzroci su starost kokoši, loša ishrana, slana voda, zarazni bronhitis, visoke temparature, mehanička oštećenja izazvana kljunovima i nožnim noktima kao i neredovno sakupljanje jaja.

Tankolinijska naprslina – Ovaj defekt se obično pojavljuje na širem delu jajeta i vrlo se teško otkriva. Dobro prosvetljavanje i lupkanje po jajetu mogu biti vrlo efikasni u otkrivanju naprsline. Obim pojave je 1-3%. Uzroci pojave su starost kokoši, loša ishrana, zarazni bronhitis, slana voda, visoke temperature, loša konstrukcija kaveza i neredovno sakupljanje jaja.

Zvezdasta naprslina – Ovaj defekt u obliku zvezde se često teško uočava jer je vrlo tanka naprslina, koja se od tačke udara zvezdasto širi. Obim pojave je 1-2%. Uzroci ovog defekta su kao i u prethodnom defektu.
Jaja sa tankom ljuskom ili bez ljuske – procenat ovakvih jaja je od 0,5% do 6%. Uglavnom se ovakva jaja pojavljuju kod kokoši koja pronose, posebno kod kokoši koja su rano dostigle polnu zrelost.Neke kokoši produže da nose jaja sa tankom ljuskom. Uzroci ovog defekta su: uznemiravanje kokoši, loša ishrana, slana voda, bolesti (infektivni bronhitis).

Hrapava ljuska – Jaja sa ovim defektom imaju delove ljuske koji su grube strukture neujednačeno raspoređene po površini ljuske. Normalno pojavljivanje ovog nedostatka je manje od 1%. Može biti više ovakvih jaja pri ranom pronošenju kao rezultat duple ovulacije, gde je jedno jaje bez ljuske, a drugo sa ljuskom kao šmirgl-papir. Uzroci su zarazni bronhitis, promene svetlosnog režima i nedostatak vode za napajanje.
Jaja deformisanog oblika – Ljuska ovakvih jaja se razlikuje od normalnog oblika. Tu pripadaju i jaja sa ravnim stranicama ili sa neravninama u obliku žljebova i rebara, kao i prevelika i okrugla jaja. Uzroci su zarazni bronhitis, stres, uznemiravanje i prenaseljenost.

Ravnostrana jaja – Obično se kaže da su jaja ravnostrana kada je deo ljuske ravan ili zasečen, a ostali deo naboran. Normalno pojavljivanje ovog nedostatka je 1% od ukupne proizvodnje. Jaja sa takvim defektom nose kokoši u ranoj fazi nosivosti, a mogu biti rezultat dvostruke ovulacije. Uzroci su zarazni bronhitis, uznemiravanje i stres, prenaseljenost i promene u svetlosnom režimu.

Jaja sa pokrivenom pukotinom – Jaja sa ovim defektom ljuske imaju žljebove i neravne površine ljuske zbog nepravilnog deponovanja kalcijuma. Uglavnom se nalaze na šiljastom kraju jajeta. Ovaj defekt nastaje u poslednjim satima svetlosnog perioda ili u prvim satima mraka. Postotak jaja sa ovim defektom povećava se s uzrastom kokoši, tako da kokoši u 35. nedelji nose 1% a u 60. nedelji i do 9% takvih jaja. Mogući uzroci su stres, uznemiravanje, program osvetljavanja, prenaseljenost i bolesti.
Bubuljičasta ljuska – Bubuljice su male grudve kalcifikovanog materijala na ljusci koje mogu da se slome bez oštećenja ljuske. Neke od njih kada otpadnu ostavljaju male rupice na ljusci. Uzroci su uzrast kokoši, loša ishrana i bolesti.

Jaja snešena u popodnevnom periodu imaju bolji kvalitet ljuske u odnosu na jutarnja. Naime, glavni izvor kalcijuma u hrani nosilja je sitno mleveni krečnjak, kreda. Formiranje ljuske se odvija tokom noći kada kokoške manje ili uopšte ne konzumiraju hranu, pa potrebe u kalcijumu nisu dovoljno podmirene.

Povezano

Iz ove kategorije

Ilustracija: ovce, foto: S.K.

Dan ovčarstva

Udruženje odgajivača ovaca Srbije 15.maja 2021.godine organizuje prvi „Dan ovčarstva 2021“. Manifestacija će se održati

Opširnije »