Podnošenje elektronskih zahteva

ilustracija: lekovito bilje, foto: Svetlana Kovačević
ilustracija: lekovito bilje, foto: Svetlana Kovačević

        Uprava za zaštitu bilja, uz podršku Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, omogućila je podnošenje elektronskih zahteva na Portalu eUprava, u delu Privreda-Usluge-Poljoprivreda-Zaštita bilja, i to za usluge:

• Priznavanje registracije sredstava za zaštitu bilja
• Izmena rešenja o priznavanju registracije sredstava za zaštitu bilja
• Ukidanje rešenja o priznavanju registracije sredstava za zaštitu bilja
• Upis u Registar proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva
• Promena podataka u Registru proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva
• Upis i brisanje pojedinih delatnosti/objekata iz Registra proizvođača semena, rasada, micelija
jestivih i lekovitih gljiva
• Brisanje u potpunosti iz Registra proizvođača semena, rasada, micelija jestivih i lekovitih gljiva
• Upis u Registar proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja
• Promena podataka u Registru proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja
• Brisanje iz Registra proizvođača sadnog materijala voćaka, vinove loze i hmelja
• Upis u Registar distributera i uvoznika sredstava za zaštitu bilja
• Promena podataka u Registru distributera i uvoznika sredstava za zaštitu bilja
• Brisanje iz Registra distributera i uvoznika sredstava za zaštitu bilja
• Upis u Registar distributera i uvoznika sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta
• Promena podataka upisanih u registar distributera i uvoznika sredstava za ishranu bilja
• Brisanje iz registra distributera i uvoznika sredstava za ishranu bilja
• Upis u Registar sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta
• Promena podataka u Registru sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta
• Brisanje iz Registra sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta
• Upis u Fitoregistar proizvođača, prerađivača, dorađivača, uvoznika, skladištara i prometnika
bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata
• Promena podataka u Fitoregistru proizvođača, prerađivača, dorađivača, uvoznika, skladištara i
prometnika bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata
• Brisanje iz Fitoregistra proizvođača, prerađivača, dorađivača, uvoznika, skladištara i
prometnika bilja, biljnih proizvoda i propisanih objekata
Da biste koristili usluge Uprave za zaštitu bilja, neophodno je da se registrujete i prijavite putem portala eUprava.
Izvor Uprava za zaštitu bilja
Link: www.uzb.minpolj.gov.rs/

Povezano

Iz ove kategorije