Kako protiv pepelnice jabuke

Ilustracija: Jabuke pred branje, foto: R.C.
Ilustracija: Jabuke pred branje, foto: R.C.

Pepelnica jabuke (Podosphaera leucotricha) je posle čađave krastavosti najčešća bolest jabuke. Oštećuje list i letoraste i dovodi do direktnih šteta u prinosu. Gljiva prezimljava u pupoljcima koji su zaraženi od prethodne vegetacije. Kada se ovi pupoljci otvore na njima se razvije gljiva i formira spore. Nošene vetrom, spore dospevaju na mlado lišće, jer se zdravi pupoljci pre otvaraju od zaraženih. Na zaraženim listovima formira se bela ili pepeljasta prevlaka, koja u stvari predstavlja reproduktivne organe gljive. Listovi su vrlo osetljivi nekoliko dana nakon pojave iz pupoljaka. Ako se zaraze cvetovi, oni se dalje ne mogu razviti u plod.

Gljiva prezimljava na opalom lišću u voćnjaku. Vlaženjem opalog lišća u proleće, dolazi do oslobađanja prezimelih spora koje nošene vetrom dospevaju na list i cvet. U kapi vode klijaju i ostvaruju infekciju.

Pepelnica se razvija u uslovima suvog i toplog vremena. Za ostvarivanje zaraze nije neophodna kap vode kao kod čađave krastavosti. Ako je lišće u uslovima kiše veoma vlažno, neće doći do infekcije.

Neophodno je rezidbom ukloniti zaražene “bele grančice”, a u toku vegetacije ukloniti zaražene mladare. Ove mere pomažu ali je neophodna primena fungicida. Preparati iz grupe triazola, strobilurina, anilinopiridina zatim preparati na bazi aktivne materije dinokap i dr. uspešno suzbijaju patogena.

Povezano