Kako protiv sive truleži jagode

Ilustracija: jagode, foto: G.Đ.
Ilustracija: jagode, foto: G.Đ.

Siva trulež je ekonomski najznačajnija bolest jagode i javlja se svake godine u vreme zrenja plodova, u većem ili manjem intenzitetu. Prouzrokuje je gljivica Botritis cinerea, koja  napada cvet, plod i list. U godinama kada je vreme hladno i vlažno može biti ograničavajući faktor u proizvodnji i zaštita je veoma otežana. Kada je vreme suvo ima znatno manje infekcija.

Na zelenim plodovima se prvo pojave svetlo smeđe pege. Tkivo ispod pega je omekšalo. Zatim se formira prljavo bela paučinasta prevlaka koja kasnije dobije sivu boju. Plodovi postaju smeđi i trule.

Najviše stradaju plodovi koji dodiruju tlo. Cvetovi se suše i izgledaju spaljeno. Optimalna temperatura za razvoj bolesti je 15 – 20 ºC, ali se razvija i na nižoj i višoj temperaturi (5 – 30 ºC), uz visoku relativnu vlažnost, preko 90 %. Na listovima se javlja u vidu nekroza, ali ovo je ređa pojava.

Patogen prezimljava na biljnim ostacima, kao saprofit. u obliku sklerocija ili micelija. Učestali kišni periodi i visoka relativna vlažnost u proleće, dovodi do razvoja gljive i ostvarivanja zaraze.
Mere zaštite su pravilno đubrenje, uklanjanje obolelih plodova i hemijsko tretiranje. Ali pre svega je bitno da zasad ima optimalan sklop biljaka i dobro provetravanje.

Hemijski se mora tretirati u više navrata: pre cvetanja, u punom cvetu, početkom zametanja plodova i u vreme početka zrenja plodova. Kod poslednjeg tretiranja voditi računa o propisanoj karenci.
Razmak između tretiranja je u velikoj zavisnosti od vremenskih uslova (padavine, temperature). Kada je niska relativna vlažnost, bez padavina, tretira se na 10 – 14 dana. U vlažnim uslovima period između tretiranja se skraćuje na 7 dana.

Preporučeni fungicidi za suzbijanje Botritisa su: akt.m. pirimetanil (Pyrus 400 SC, Pehar, u količini 1 L/ha), piraklostrobin + boskalid (Signum, Boscalid, u količini 1,5 kg/ha), fenheksamid (Teldor 500-SC, u količini 1,5 L/ha), fludioksinil + ciprodinil (Switch 62,5 WG, Atlas, u kol. 0,6 L/ha), azoksistrobin (Queen, Promesa, u konc. 0,075 %) i dr.

Povezano