Rana letnja rezidba kajsije

Ilustracija: kajsija u rodu, foto: S.K.
Ilustracija: kajsija u rodu, foto: S.K.

Letnja rezidba kajsije se odavno primenjuje u evropskim zemljama sa razvijenom proizvodnjom. Može se primeniti pre i posle berbe, uzimajući u obzir razvoj cvetnih pupoljaka. Ukoliko je prekraćivanje mladara obavljeno ranije , pre berbe, najčešće se iz letnjih pupoljaka razvijaju prevremene grančice na kojima se razvijaju cvetni pupoljci. Letnja rezidba, takođe, utiče i na smanjenje bujnosti stabala, ranije plodonošenje i kvalitet ploda.

U zasadima kajsije u našoj zemlji letnja rezidba se primenjuje po pravilu posle obavljene berbe do poslednje dekade avgusta. Potreba za letnjom rezidbom kajsije, naročito letnje, u našoj zemlji je uvećana činjenicom da je u našim zasadima dominantna podloga sejanac džanarike, koja je veoma bujna, a rezidba pre berbe, koja uglavnom podrazumeva zahvate na mladarima deluje inhibitorno na njihov rast i olakšava kontrolu bujnosti stabla.

Termini u kojima treba primenjivati ovu rezidbu nisu precizno definisani, ali rezultati ispitivanja sprovedeni u našoj zemlji, pokazali su da kajsija kalemljena na sejancu džanarike, pozitivno reaguje na meru prekraćivanja mladara u okviru letnje rezidbe, naročito ako se ona sprovodi u prvoj polovini juna.

Prekraćivanje izvedeno u ovim terminima imalo je za posledicu veći broj i veću dužinu razvijenih prevremenih grančica. Dobro razvijene prevremene grančice , koje se do kraja vegetacije diferenciraju u kvalitetne rodne grančice, imaju još jednu prednost , a to je da je cvetanje na njima i do nekoliko dana kasnije u odnosu na cvetanje majskih buketića.

Sa druge strane , kasniji termini prekraćivanja delovali su inhibitorno na vegetativni prirast i dobijen je mali broj , uglavnom kratkih prevremenih grančica, pretežno generativnig karaktera.

Povezano