Zašto je značajno međuredno kultiviranje kukuruza

Ilustracija: nijva kukuruza, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: nijva kukuruza, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Međuredna obrada, kultivacija ili špartanje je od posebnog značaja za proizvodnju širokorednih useva. Ovu značajnu agrotehničku meru je potrebno primeniti upravo u ovom periodu u drugoj polovini maja i početkom juna meseca. Usled čestih padavina, praćene kraćim ili dužim intervalima sunčanog vremena, zemljište se sabija, stvrdnjava i obrazuje se pokorica na površini zemljišta. Dolazi do intenzivnijeg porasta korovskih biljaka koji ugrožavaju usev kukuruza, a kod zemljišta težeg mehaničkog sastava i do zadržavanja vode na površini što
uzrokuje usporen porast ili potpuno propadanje useva.

Primenom međurednog kultiviranja zemljište se rastresa između redova i time postižu sledeći ciljevi : uništava se postojeća pokorica i sprečava pojava nove, presecanjem kapilariteta stvara se rastresit sloj na površini zemljišta čime se istovremeno sprečava
suvišno odavanje vlage i poboljšava sposobnost zemljišta da primi nove količine vode iz padavina. Takođe, uz povećanje poroznosti i vazdušnog kapaciteta, pojačava se aeracija i poboljšava toplotni režim zemljišta.

Uništavaju se korovi i intenzivira mikrobiološka aktivnost zemljišta. Da bi se postigli pravi efekti mora se voditi računa o vremenu izvođenja. Prvo međuredno kultiviranje treba izvesti u ranim fazama razvoja kukuruza obično posle 3. pravog lista i tada je najveća dubina rada motičica i najšira.
Drugo međuredno kultiviranje treba izvesti sa 6-10 listova i tada kultivator treba podesiti da radi pliće i uže. Zaštitna zona oko biljke treba da je 15-20 cm kako se ne bi oštetio korenov sistem. Posebnu pažnju treba posvetiti i brzini kretanja agregata, koja je uslovljena fazom porasta useva, tako da je optimalna radna brzina oko 6-7 km/č, jer ukoliko su biljke male pri velikoj
brzini može doći do njihovog zatrpavanja. Preranim kultiviranjem preseca se korenov sistem korova. Hemijski preparat ne može u
potpunosti da obavi svoju funkciju i tada se iz preostalih delova nastavlja vegetacija, što je nepoželjno, tako da međuredno kultiviranje treba uskladiti sa tretmanom useva herbicidima. Ukoliko se pravilno izvodi međuredno kultiviranje može imati značajan uticaj na prinos kukuruza.

Povezano