Koja je optimalna vlažnost vazduha u štali

Ilustracija: farma krava, foto: Svetlana Kovačević

Mikroklima je klima manjeg prostora u odnosu na klimu regije u kome se posmatrano područje nalazi. Mikroklimatske uslove u štalama čine: temperatura, vlažnost, brzina strujanja vazduha, toplotno zračenje, osvetljenost, buka, provetrenost kao i mikroorganizmi, prašina i štetni gasovi. Vremenske prilike izvan štale i mikroklima u štali imaju veliki uticaj na zdravlje i dobrobit životinja kao i direktan uticaj na proizvodnju mleka.
Jačina prirodnog svetla u zoni boravka životinja treba da iznosi 30 lux, osim u delovima štale, u zavisnosti od načina držanja životinja, gde je potrebna veća osvetljenost ( porodilište, izmuzište) a koja se kreće u rasponu od 130 do 250 lux. To se postiže površinom prozora veličine 1/10 – 1/15 površine poda u štali. U štalama gde nema dovoljno prozora veštačko svetlo treba podesiti da se postepeno pojačava pri paljenju i postepeno smanjuje pri gašenju, u određenom ritmu dnevnog svetla i tame a prema fiziološkim i proizvodnim potrebama životinja.
Optimalne temperature za goveda (od teleta do krave) iznose od 5-24°C.

Optimalna relativna vlažnost vazduha u štali mora biti između 65-70%. Brzina strujanja vazduha u rasponu između 0,3 i 0,5 m/s. Slabije strujanje vazduha odnosi se na mlade životinje a veće na starije i po masi teže životinje. Direktnu promaju u štalama treba izbegavati. Zagađenje vazduha u štali uzrokuju: prašina, razni mikroorganizmi, štalski gasovi, mirisi i isparljive materije i direktno utiču na zdravstveno i proizvodno stanje životinja.

Povezano