Priprema za berbu grožđa

Ilustracija: grožđe, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: grožđe, foto: Svetlana Kovačević

U narednom periodu kreće se sa berbom grožđa i proizvodnjom vina. Pre početka berbe veoma je važno pripremiti prostorije i opremu za preradu groža,to podrazumeva njihovu higijenu i čistoću.Pranje je neophodno izvršiti kristalnom Sodom koja se upotrebljava za pranje i čišćenje drvene,staklene,inoks,keramičke ambalaže,kao i površina u prostorijama. Za pranje se uzima 3kg sode na 100l vode. Bačva se napuni do 2/3 zapremine, posle trideset minuta bačvu napuniti sa rastvorom sode do vrha i tako ostaviti nekoliko sati, posle toga bačvu
detaljno isprati vodom.

Kao što treba pripremiti opremu i bačve neophodno je pripremiti i podrumske prostorije. Dvadeset dana pre berbe potrebno je
podrum detaljno očistiti i zidove okrečiti, iskoristiti ovo toplo vreme.Za krečenje zidova koristiti krečno mleko koje treba pripremiti
tako što u 10litara vode stavi 1kg živog kreča i 200gr sumpora u prahu.Zidovi posle krečenja treba da se dobro osuše i kadasu dobro osušeni bilo bi dobro poprskati ih 5%rastvorom plavog kamena jer će time sprečiti razvoj plesni. Pre prerade grožđa podrum može
dezinfikovati paljenjem sumpornih traka, posle 8 sati podrum je neophodno dobro provetriti,ovim postupkom uništavaju se vinske mušice.

Ilustracija: crno stono grožđe, foto: Domaćinska kuća

Grožđe treba brati kada ono dostigne svoju tehnološku zrelost odnosno kada njegov sastav i organoleptičke osobine odgovaraju njegovoj tehnološkoj upotrebi. Značajna je količina šećera i kiselina u grožđu, berba se obavlja kada se u dva uzastopna merenja šećeri ne povećavaju,a kiseline ne smanjuju.

Imamo tri metode za utvrđivanje zrelosti grožđa: organoleptičke, fizičke i hemijske.
Organoleptička metoda određuje se prema spoljašnjem izgledu i ukusu. Bobice se lakše odvajaju od peteljke, semenka je smeđe boje,boja i ukus su karakteristični za sortu.,ova metoda se nadopunjuje fizičkim i hemijskim metodama.
Fizičke metode uglavnom se koriste određeni aparati koji služe za merenje gustine grožđanog soka (šire),njegove specifične težine,kao i aparati koji se koriste za određivanje sadržaja šećera.

Hemijske metode se koriste za određivanje količina šećera i kiselina u grožđanom soku,ovaj postupak zahteva laboratorijske uslove i tehnike.
Berbu treba obavljati po vremunu bez padavina ,ne bi trebale biti ni visoke temperature, najbolje ujutro čim se digne rosa,kada temperature poraste berbu prekinuti  i  nastaviti u popodnevnim satima. Posle berbe grožđe transportovati do podruma ili prostorije gde se obavlja prerada. Nije poželjno da grožđe duže stoji obrano,optimalno vreme da se krene sa preradom je do četiri sata od berbe.

Povezano