Gajenje brusnice kod nas

Ilustracija: brusnica, foto: pixabay

Brusnica je višegodišnja biljka, nisko stablašica, koja naraste do 25 cm u visinu i ima jarko crvene sitne plodove, bobice, kiselog ukusa. . Plod brusnice se smatra lekovitim. U našim uslovima gajenja prisutne vrste su Evropska brusnica (Vaccinium vitis-idaea) i Američka brusnica (Vaccinium Macrocarpon – Cranberry).

Brusnica kao voćna vrsta na našim terenima je prilično nepoznata. Nakon njenog može se reći protežiranja u stručnim publikacijama i kroz ostale medije po pitanju hranjivih i zdravstvenih svojstava, došlo je do blage zainteresovanosti i ekspanzije sadnje ove voćne vrste ali na relativno malim parcelama. Većina proizvođača ovog voća nemaju jasnog predznanja o povoljnim agro-ekološkim činiocima koji su osnovni preduslov za njeno uspešno i rentabilno gajenje. Njih na prvom mestu čine klimatski uslovi, količina vlage i naravno samo zemljište kao osnovni činilac.

Tri osnovna uslova koje treba zemljište da  ispuni su da je blago glinovito i da je humusno (3-4%) sa određenom ph vrednošću. Najbolji
rezultati se postižu na parcelama koje su pod blagim nagibom (2-4%), saumereno visokim podzemnim vodama (0.3-1.0 m). Zemljišta koja su slabo ocedna i zadržavaju višak vode na površini ili manjoj dubini su nepovoljna za rast i plodonošenje jer brusnica loše
podnosi zabarivanje. Busnica se može gajiti na zemljištu koje je po pitanju pH vrednosti od jako do umereno kiselog od 3 do 5,5. Kada se sve sagleda, zemljište treba da bude humusno i blago peskovito, nikako ravno jer zadržava površinsku vodu ako nije propusno, sa pH
vednošću u granicama kiselosti.

Najvažniji klimatski činioci za uspešno gajenje brusnice su temperatura i količina padavina. Ovi klimatski činioci direkno utiču na dužinu vegetacionog perioda. Temperatura se posmatra iz dva ugla kao temperatura u periodu vegetacije i u periodu mirovanja. U vegetaciji optimalne su od 15-28 stepeni. Ako u vegetaciji imamo visoke temperature one ispoljavaju negativno dejstvo jer pojačavaju evaporaciju i pojavljuju se ožegotine na plodovima Sa druge strane niže temperature usporavaju životne procese a samim tim produžavaju vegetaciju
i vreme zrenja plodova.. Otpornost na niske temperature u zimskom periodu je odlična.

Jako bitan činilac za profitabilno gajenje brusnice je količina vodenog taloga. Ova količina je najbitnija u vegetacionom periodu inajoptimalnija je od 270 do 300 ml vodenog taloga koji treba da bude i dobro raspoređen. Ova količina može da bude manja ako imamo
optimalnu visinu podzemnih. Da se ne bi prepustilo slučaju onda treba razmišljati o sistemu za navodnjavanje čime sami utičemo na
bolje ili lošije uslove gajenja.

Uz sve ovo da bi proizvodnja bila sa visokim kvalitetom plodova koji postižu jako dobru cenu a samim tim i profitabilna
moraju da se primene i ostale mere nege. To podrazumeva kako zaštitu od biljnih bolesti i štetočina našta je brusnica prilično otporna
tako i folijarnu prihranu.

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp

Povezano

Najčitanije danas

Iz ove kategorije

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca