Od čega zavisi prinos jabuke

Jabuka je najvažnija jabučasta vrsta i odmah posle šljive najrasprostranjenija je voćna vrsta u Srbiji. Način uzgoja, prinosi, ali i cene tog voća u velikoj meri zavise od sorte, načina i sistema uzgoja, ali i od prirodnih uslova. Savremeni zasad zahteva velika ulaganja, ali su zato visoki prinosi i kvalitet plodova zagarantovani. Uglavnom, ono što je zajedničko za sve sorte je da za tom voćkom postoji tražnja tokom cele godine.

Prinosi jabuke zavisi od mnogih činilaca, a najviše od osobine sorte i podloge, zdravstvenog stanja i starosti boćke, prirodnih uslova i načina gajenja. Prinosi jabuke u savremenim zasadima kreću se od 40 do 50 tona po hektaru.
Sorta je osnov za postizanje visokih prinosa jabuke. Loša sorta i pri najboljoj nezi ne može obilno da raća. Pravilan iѕbor podloge značajno utiče na visinu prinosa.
Unepovoljnim prirodnim uslovima (loše zemljište, mrazevi, suša i grad)kvalitet plodova se pogoršava.
Stablo jabuke ne rađa ravnomerno u toku života. Punu rodnost ono postiže obično u četvrtoj ili petoj godini, a rodnost počinje da mu opada na 4 do 5 godina pre kraja života.

Iako su za podizanje zasada jabuke potrebna velika investiciona ulaganja, njihova opravdanost ogleda se u relativno dugom i profitabilnom periodu pune rodnosti voćaka koji može jaku dugo da traje, ponekad i preko 20 godina. Najzastupljenije sorte jabuke u našoj zemlji su: ajdaredzlatni i crveni delišesgalagreni smit.

Broj stabala jabuke po hektaru bitno utiče na visinu prinosa pojedinici površine. Savremeni gusti zasad jabuke( više od 1000 stabala po hektaru ).  obično rađaju nekoliko puta više nego stari zasadi sa malim brojem voćaka po hektaru.

U našoj zemlji poslednjih godina proizvodnja jabuke je u velikoj ekspanziji, ali je i pored toga i dalje relativno mali broj zasada koji imaju konstantno visok kvalitet plodova i visinu prinosa preko 50 tona po hektaru. Zbog toga je potrebno potpuno izbaciti zastarele sisteme uzgoja i uvesti novi sortiment koji je prinosniji i tržišno atraktivniji. Kod podizanja novih gustih zasada jabuke zbog velikih investicionih ulaganja od velikog je značaja pravilan odabir sorti i podloga, kao i odgovarajuća tehnologija gajenja, da bi se obezbedila brza početna rodnost, a zatim i visoki i redovni prinosi i kvalitet plodova. Zbog toga se takvi zasadi podižu sa sadnicama sa prevremenim granama-takozvanim “KNIP SADNICAMA“. „Knip sadnice“ su dvogodišnje sadnice sa bočnim granama (odnosno formiranom krunom) koje počinju da rađaju već u prvoj godini po sađenju i veoma brzo ulaze u komercijalni period rađanja. U drugoj godini posle sadnje prinosi iznose 20-30 tone po hektaru.

Povezano

Iz ove kategorije