Kako zaštititi voćke u jesen

Ilustracija: Voćnjak, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: Voćnjak, foto: Domaćinska kuća

Većina bolesti voćaka suzbija se od ranog proleća tokom većeg dela vegetacije, ali za neke bolesti je neophodno i tretiranje u jesen, u periodu opadanja lišća. Vlažno vreme tokom jeseni bitan je faktor razvoja i širenja biljnih bolesti kao što su bakterijski rak koštičavog voća, šupljikavost lista koštičavog voća, kovrčavost lišća breskve, rak kore jabuke i kruške, bakterioza leske i oraha. Kao preventivna mera zaštite od navedenih bolesti je prskanje fungicidima na bazi bakra na početku opadanja lišća.

Rak koštičavog voća je bakterijska bolest koja se pojavljuje na većini koštičavih voćaka (šljiva, višnja, trešnja, breskva, kajsija), a čiji uzročnik je bakterija Pseudomonas mors-prunorum. Simptomi bolesti javljaju se na granama i kori u vidu rak-rana i hipertrofija uz obilno lučenje smole. Do zaraze dolazi tokom jeseni u vreme opadanja lišća kroz lisne ožiljke i u proleće u vreme cvatnja. S obzirom da je jesen optimalno vreme za infekciju, jesenja zaštita koštičavog voća izuzetno je važna mera u zaštiti od navedene bolesti. Smatra se da je bakterijski rak najopasnija bolest koštičavog voća jer nema delotvornih mera zaštite kad bolest zahvati zasad, a ponekad može dovesti i do potpunog sušenja voćaka.
Šupljikavost lista koštičavog voća bolest je lako prepoznatljivih simptoma na listu u vidu sitnih okruglastih pega koje nekrotiraju i s vremenom ispadaju s lista pa on postaje šupljikav. Prouzrokovač bolesti je gljiva Stigmina carpophilla. Hemijska zaštita primenom fungicida na bazi bakra izvodi se u periodu jesenjeg opadanja lišća, a zatim sledi i tretiranje pri kraju zime u fazi bubrenja pupoljaka.
Kovrčavost lišća breskve je bolest koju voćari lako prepoznaju po zadebljalom zakovrdžanom lišću crvenkaste boje. Simptomi bolesti se javljaju već u rano proleće, ali kada su vidljivi – kasno je za zaštitu. Uzročnik bolesti je gljiva Taphrina deformans, prezimljuje u obliku micelija u zaraženim pupoljcima. Za uspešnu zaštitu breskve potrebno je tretiranja izvesti pre pojave prvih simptoma bakarnim fungicidima pred sam početak vegetacije. Kasno jesenje prskanje breskve namenjeno je i suzbijanju drugih prouzrokovača bolesti, a smanjuje i infekciju prouzrokovačem kovrčavosti lišća u proleće.

Rak kore jabuke i kruške prouzrokuje gljiva Nectria galligena. Do zaraze dolazi kroz razna mehanička oštećenja na voćki (rez, grad i sl.). Rak rane su vidljive na kori grana i debla. Rane se s vremenom povećavaju, a kad obuhvate celu granu dolazi do njenog sušenja. Bolest se češće javlja u voćnjacima jabuka i krušaka podignutim na vlažnim zemljištima, u blizini reka, na mestima gde se učestalo javlja kasni mraz. Sve grane sa simptomima bolesti potrebno je ukloniti rezidbom, a rane nastale rezidbom treba premazati voćarskim voskom. U zaraženim voćnjacima tokom toplih i kišnih jeseni poželjna su i dva prskanja fungicidima na bazi bakra, prvo na početku opadanja lišća, a drugo na kraju.

Sličan problem na lesci predstavlja rak kore leske čiji je prouzrokovač gljiva Neonectria ditissima pa se i na lesci preporučuje jesenje prskanje preparatima na bazi bakra. Jesenje prskanje leske osim što je preventivna mera zaštite od navedene gljivične bolesti, ono je i vrlo važna preventivna mera u zaštiti od bakterijskih bolesti leske čiji su prouzrokovači Xanthomonas arboricola pv. corylina i Pseudomonas syringae pv. avellanae. Posledica razvoja ovih bolesti jeste sušenje pojedinih delova biljke, a ponekad i celih stabala pa se iz tog razloga smatraju najvažnijim i najštetnijim bolestima leske.

Jesenja primena bakarnih fungicida preporučuje se i za druge voćne vrste kod kojih se javljaju bakterioze kao npr. bakterijska pjegavost na orahu.

Jesenje tretiranje potrebno je obaviti po mirnom vremenu kada je temperatura vazduha iznad 5°C. Svako sredstvo za zaštitu bilja potrebno je primeniti u skladu s uputstvom na etiketi.

Povezano