„Ivana“ sorta veoma ranog vremena zrenja

Sorta „Ivana“ je spontani mutant sorte breskve Springcrest nastao u selu Udovice, kao rezultat oplemenjivačkog programa koštičavih voćnih vrsta na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu. Sorta je nastala 2008. godine, a prvi intenzivni zasadi po sistemu guste sadnje podignuti su na oglednom polju na Rimskim šančevima.

„Ivana“ je sorta prilagođena gajenju u kontinentalnim uslovima sa dužinom jarovizacionog perioda od 826 sati.
Stablo i list- stablo je srednje bujno, s prirodno širokim granjanjem. Na izdancima su raspoređeni dva lateralna cvetna pupoljka i jedan vegetativni pupoljak u sredini ravnomerno duž ose. Listovi su čipkasto nazubljeni sa dve bubrežaste nektarije.

Plodovi- „Ivana“ je sorta veoma ranog vremena zrenja. Šav plodova ove sorte ne formira rđastu liniju kao kod sorte Spring Lady. Mezokarp je žute boje, čvrst, sočan i slatko-kiselog ukusa. Obojenost plodova ne zavisi od pozicije ploda unutar krošnje jer osunčanost ne utiče značajno na ovu osobinu.

Karakteristike i upotreba- „Ivana“ se odlikuje dobrom kompatibilnošću sa sejancima vinogradarske breskve i podlogom GF 677. Veličina stabla i bujnost omogućavaju primenu Fusetto ili Free spindle uzgojnog oblika bez negativnih posledica (prekomerna zasena i gubitak rodnog drveta u unutrašnjosti i nižim delovima krošnje).

Rano vreme zrenja u kombinaciji sa inzvanrednom atraktivnošću pozicionira sortu „Ivana“ na jedinstvenom mestu na tržištu kako domaćem tako i inostranom. Ova sorta nije patentirana i nalazi se u procesu priznavanja.

 

Povezano