Šta se dešava sa uljanom repicom

Ilustracija: Uljana repica, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: Uljana repica, foto: Domaćinska kuća

Vizuelnim pregledima useva registrovano je prisustvo male repičine pipe (Ceutorhynchus pallidactylus) i velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi). Takođe, u lovnim klopkama (Merikovim sudovima) se registruju ulovi odraslih jedinki obe štetočine. Nivo prisustva repičinih pipa se razlikuje u zavisnosti od lokaliteta, faze razvoja uljane repice i blizine prošlogodišnjih repičišta, saopštio je PIS .

Disekcijom ženki obe navedene štetočine utvrđeno je prisustvo jaja unutar njihovog tela što ukazuje na blizinu procesa polaganja jaja, koji se, uzimajući u obzir biologiju repičinih pipa i uslove koji trenutno vladaju u proizvodnji, očekuje u narednih nekoliko dana.

Sada je veoma važno sprečiti polaganje jaja u stablo i lisne drške uljane repice, kako ne bi došlo do nastanka šteta u usevima.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje pregled repičišta na prisustvo repičinih pipa i sprovođenje mera zaštite po postizanju praga štetnosti (1 pipa na 5 biljaka) primenom nekog od registrovanih insekticida:

–      Fastac ME (alfa-cipermetrin)  0,2-0,3 l/ha ili

–       Grom (lambda-cihalotrin) 0,25 l/ha.

Zbog izraženih temperaturnih oscilacija i niskih jutarnjih temperatura, preglede useva na prisustvo pipa ali i  sprovođenje samog tretmana treba izvršiti u najtoplijem delu dana.

U ovom momentu, najugroženiji su usevi iz najranijih rokova setve, gde se registruje porast stabla te se u ovim usevima sprovođenje mera zaštite preporučuje u što kraćem roku.

Povezano

Iz ove kategorije

Zaštita šljive

Zasadi šljiva, kako saopštavaju iz Prognozno-izveštajne službe (PIS) se trenutno nalaze u fazi razvoja plodova,