Kako protiv rutave bube

Ilustracija: jabuke, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: jabuke, foto: Svetlana Kovačević

Odrasla jedinka rutave bube je veličine oko 10 mm, crne boje i obrasla sivim dlačicama, dok na pokriocima ima 12 do 15 bledožutih tačkica. Razvija jednu generaciju godišnje. Prezimljava u zemljištu na dubini od oko 5 cm, odakle izlazi u rano proleće i hrani se korovskom vegetacijom. Sunčano vreme i minimalna temperatura od oko 15°C, čine povoljne uslove za njen let, parenje i polaganje jaja. Na voćarskim kulturama hrani se prašnicima, tučkom i kruničnim listićima čime sprečava oplodnju biljke.
Najveću štetu pravi u mladim zasadima voća, kada su biljke u prvim godinama rodnosti.
U narednim danima, visoke dnevne temperature, stvoriće povoljne uslove za aktivnost ove polifagne štetočine u voćarskim kulturama.

Preporuka je da se u mladim zasadima primene sve preventivne mere u cilju zaštite od ove štetočine:
-Postavljanje belih ili plavih posuda sa vodom uz dodatak mirisnog atraktanta poput ekstrata sa mirisom jagode, cimeta ili negro bombone. Najveći broj posuda treba postaviti na obode parcele, a manji broj u unutrašem delu parcele.
-Odlaganje međuredne obrade zemljišta u cilju suzbijanja korova jer se rutava buba hrani njihovim cvetovima i time se odvlači od voća.

Povezano