Šta je potrebno paprici

Ilustracija: paprika u plasteniku, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: paprika u plasteniku, foto: Svetlana Kovačević

Usevi paprike iz semena se nalaze u fazi razvoja listova, a usevi paprike iz rasada u fazi razvoja sporednih stabala. navode na sajtu,saopšteno je iz Prognozno-izveštajne službe (PIS).

Pregledima useva paprike je uočeno prisustvo jaja različitih vrsta sovica čije larve svojom ishranom nanose štete biljkama paprike. Na licu lista su prisutna jaja kukuruzne (ili pamukove) sovice koja je jedna od najznačajnijih štetočina paprike na našem području. To je štetočina toplih regija planete. Kao migratorna vrsta i dobar letač, na naše područje dolazi u letnjem periodu sa područja Mediterana i Afrike.

Sa trendom porasta temperatura povećava se njena brojnost i štetnost. Uslovi koji trenutno vladaju u proizvodnji su izuzetno povoljni za razvoj ove štetočine. U narednom periodu očekuje se intenzivno polaganje jaja pamukove sovice kako na useve paprike, tako i na useve kukuruza, paradajza, boranije i mnoge druge.

Larve pamukove sovice se najpre hrane lisnom masom, a potom napadaju generativne organe – cvet i plod. Na naličju listova paprike mogu se uočiti jaja sovice gama. To je štetočina čije se larve hrane lisnom masom.

Pored ove štetočine, na naličju listova se još uvek registruje značajno prisustvo lisnih vaši čija najveća štetnost se ogleda u prenošenju biljnih virusa koji su fitopatogeni u proizvodnji paprike.

U cilju suzbijanja svih navedenih štetočina, preporuka je da se po potvrdi njihovog prisustva, sprovedu mere zaštite registrovanim insekticidom. Preporučuje se primena insekticida tonus, aktivne materije acetamiprid u dozi 0,25-0,4 kg/ha.

U proizvodnji paprike gde se navodnjavanje vrši kišenjem ili pred najavljene padavine, preporuka je da se sprovedu hemijske mere zaštite bakarnim preparatima u cilju sprečavanja zaraza prouzrokovačem bakteriozne pegavosti paprike.

 

Povezano