Javni poziv za poljoprivrednike

Ilustracija: poljoprivredno zemljište, foto: S.K.
Ilustracija: poljoprivredno zemljište, foto: S.K.

U skladu sa Zakonom o poljoprivrednom zemljištu, Komisija za izradu Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta opštine Ruma, raspisan je javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, kao i javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini.

Rok za podnošenje dokumentacije je do 31. oktobra 2022. godine.

Obrazac zahteva može se preuzeti svakog radnog dana od 8 do 14 časova, u prostorijama Odeljenja za finansije, privredu i poljoprivredu Opštinske uprave opštine Ruma, ulica Glavna broj 107, prvi sprat, kancelarija broj 6 ili sa sajta www.ruma.rs.

Kontakt osobe za sve informacije u vezi sa ovim Javnim pozivima je Sanja Marković, telefon: 022/478-712, email: [email protected] ili lično u prostorijama Odeljenja za finansije, privredu i poljoprivredu Opštinske uprave opštine Ruma, ulica Glavna broj 107, prvi sprat, kancelarija broj 6.

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2023. godinu

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanje naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini za 2023. godinu

Formulari

Izjava

Zahtev za ostvarivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, po osnovu vlasništva na infrastrukturi, na teritoriji opštine Ruma za 2023. godinu

Zahtev za ostvarivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini,  po osnovu stočarstva, na teritoriji opštine Ruma za 2023. godinu

Zahtev za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade na teritoriji opštine Ruma za 2023. godinu

Povezano