Zaštita paprike

Ilustracija:paprika iz Turske, foto: Goran Đaković
Ilustracija:paprika iz Turske, foto: Goran Đaković

Prilikom vizuelnih pregleda ako primetite  simptome bakteriozne pegavosti lista paprika (Xanthomonas axonopodis pv.vesicatoria) na donjim listovima
Padavine koje su bile u prethodnim danima stvorile su povoljne uslove za razvoj i dalje širenje ovog patogena. U cilju sprečavanja novog zaražavanja i širenja simptoma bakterioza, proizvođačima se preporučuje, da pre padavina sprovedu tretiranje nekim od preparata na bazi bakra: Fungohem SC, Everest (a.m.bakar-hidroksid) 0,4-0,6% ili Champ DP (a.m.bakar-hidroksid) 2 kg/ha.
Vizuelnim pregledima useva paprike registruje se i prisustvo imaga tripsa (Thysanoptera). Pored oštećenja koja stvaraju ishranom, tripsi su i vektori biljnih virusa od kojih je najznačajniji virus
bronzavosti paradajza (Tomato spotted wilt virus – TSWV).

Proizvođačima se preporučuje da sprovedu vizuelni pregled i pregled otresanjem biljnih delova na belu podlogu, u cilju utvrđivanja prisustva tripsa. Ukoliko se registruje njihovo prisustvo preporučuje se prikmena insekticida:
Laser 240 SC (a.m.spinosad) 0,04%.

Preporuka je da se tretiranje preparatima na bazi bakra sprovesti zasebno, bez mešanja sa insekticidima, da ne bi došlo do fitotoksičnosti. Sprovođenje tretmana preporučuje se u večernjim satima.

Povezano

Iz ove kategorije