Vreme je za berbu kupine

Ilustracija: kupina: foto: pixabay
Ilustracija: kupina: foto: pixabay

Plodovi kupine ne mogu da dozrevaju posle berbe te ih treba brati samo kratko vreme pre potpune zrelosti (1-3 dana) ili kada su potpuno zreli ali ne i prezreli, dok su još čvrsti. U punoj zrelosti plodovi kupine su najkvalitetniji, najukusniji, najaromatičniji i najobojeniji. Ako se beru ranije, onda su kiseli i slabije obojeni, a prezreli plodovi su neukusni i brzo propadaju. Optimalna zrelost plodova kupine za berbu se određuje po karakterističnoj crnoj boji epidermisa, čvrstoći i ukusu mesa ploda.

Sorte sa čvršćim plodovima trebalo bi obrati u punoj, a sa mekanim nešto malo pre pune zrelosti. Određivanje vremena berbe plodova kupine u izvesnoj meri zavisi i od udaljenosti tržišta. Ako plodove možemo dopremiti na mesto predaje u toku istog dana, onda treba brati samo potpuno zrele plodove. Kada se plodovi duže transportuju, treba ih brati nešto malo pre potpune zrelosti.Berbu treba tako organizovati da se odvija u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima dok dnevne temperature ne postanu visoke. Ne treba pristupiti berbi ako su plodovi mokri, jer brzo dolazi do pojave buđi i plodovi su neupotrebljivi.Berba se uglavnom obavlja ručno bez čašice i peteljke. Pri izvođenju berbe, dlanovi šake se okreću na gore i prstima plodovi vuku ka sebi, tako da na dlan istovremeno pada po nekoliko plodova koje stavljamo u ambalažu. Kada se ambalaža napuni, treba je skloniti u hladovinu da se plodovi ne bi zagrevali. Pošto plodovi kupine ne trpe pretresanje, pri samoj berbi treba vršiti klasiranje i plodove odmah stavljati u ambalažu u kojoj će se i prodavati.Za vreme berbe odbacuje se opalo lišće i druge primese, zatim vrlo sitni, zeleni, sasušeni, povređeni i plesnivi plodovi.

Na osnovu kvaliteta, plodovi kupine se dele na : plodove ekstra kvaliteta, plodove I kvaliteta i plodove II kvaliteta.

Pod plodovima ekstra kvaliteta podrazumevaju se plodovi koji su po zrelosti, krupnoći i boji ujednačeni, bez peteljke, sortno čisti i ručno ubrani. U jednom pakovanju dozvoljava se 5% plodova koji ne ispunjavaju uslove za ovu klasu, ali ispunjavaju uslove za narednu nižu klasu.
Plodovima I kvaliteta smatramo one koji imaju iste osobine kao plodovi ekstra kvaliteta, ali je dozvoljeno da u pakovanju bude i do 10% plodova koji ne ispunjavaju uslove za ovu klasu, ali ispunjvaju uslove za nižu klasu.
Plodovi II kvaliteta moraju da budu potpuno zreli, čisti i zdravi, ali su dozvoljeni nedostaci u pogledu oblika. U jedinici pakovanja može biti i do 20% prezrelih plodova, do 10% plodova sa peteljkom i do 5% crvljivih plodova. Najbolji se plodovi beru za svežu potrošnju, odnosno za kulinarstvo i za duboko smrzavanje za takozvanu „rolend“ robu. Ostali plodovi se upotrebljavaju za preradu u sokove, voćne koncentrate i drugo.
Plodovi kupine su izuzetno nežni i vrlo lako dolazi do oštećenja usled čega ih treba brati sa izuzetnom pažnjom. Sve promene koje nastaju kod oštećenja u berbi ubrzavaju truljenje i propadanje plodova što će uticati na tržišnu vrednosti profit.

Povezano