Podsticaji Privredne komore Srbije

Privredna komora Srbije poziva privrednike da konkurišu za sredstva i podršku kod nadležnih institucija i učestvuju u aktuelnim pozivima i programima.

PKS podseća da je tako, kada je reč o merama za ruralni razvoj, odnosno investicije u fizičku imovinu, rok za unapređenje konkurentnosti i dostizanje standarda kvaliteta kroz podršku unapređenja kvaliteta vina i rakije do 30. septembra.

Takođe, poljoprivrednici se mogu prijaviti za premije za mleko, a rok za prijavu za treći kvartal je od 1. do 15. oktobra.

Za nabavku kvalitetnih priplodnih grla za unapređenje primarne stočarske poljoprivredne proizvodnje rok za prijavu je, takođe, do 15. oktobra, kao i za izgradnju i opremanje objekata za unapređenje primarne proizvodnje do 15. oktobra.

Rok za podsticaje za organsku stočarsku proizvodnju-po košnici pčela do 15. oktobra.

Isti je rok i za prijavu za podsticaje za podizanje matičnih zasada, kao i za proizvedene sadnice voćaka, vinove loze i hmelja do 15. oktobra.

Rok za prijavu za podsticaje za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla do 31. oktobra.

Podsticaji za očuvanje biljnih genetičkih resursa do 31. oktobra, kao i podsticaji za promotivne aktivnosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju do 31. oktobra.

Rok za podsticaje za premiju osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja je do 15. novembra.

Rok za prijavu za regres za troškove skladištenja je do 30. novembra, a podsticaji za proizvodnju konzumne ribe do 31. decembra.

Program podsticanja preduzetništva kroz razvojne projekte, otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 31. decembra 2022.

PKS podseća da se investicioni krediti mogu dobiti po prijavi tokom cele godine.

Program podsticanja razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju, otvoren je do utroška sredstava, najkasnije do 31. decembra 2022.

Krediti za trajna obrtna sredstva se po prijavi mogi dobiti tokom cele godine.

Javni poziv za subvencije za audio-vizuelno delo otvoren je do utroška sredstava. Za subvencije za zapošljavanje, do utroška sredstava, a najkasnije do 30. novembra.

Program pripravnika sa srednjim i visokim obrazovanjem, Program sticanja praktičnih znanja, Program stručne prakse, Finansiranje mere obuke na zahtev poslodavca – najkasnije do 30. novembra.

Subvencija zarade za osobe sa invaliditetom bez radnog iskustva, subvencija za podršku osobama sa invaliditetom, otvoreni su do utroška sredstava, a najkasnije do 31. decembra 2022.

Javni poziv za program transfera tehnologije, po prijavi, otvoren je tokom cele godine. Takođe, podsticajna sredstva za otpadnu električnu i elektronsku opremu, po prijavi tokom cele godine.

Javni poziv za subvencije za kupovinu vozila otvoren je do utroška sredstava, a najkasnije do 31. oktobra 2022.

Povezano