Moramo iskoristiti snagu znanja da poboljšamo prehrambene sisteme

U okviru aktivnosti vezanih za obeležavanje Svetskog dana hrane (16. oktobar),  koji je ustanovljen 1945. godine na inicijativu Ujedinjih nacija kada je i osnovana Organizacije za hranu i poljoprivredu (FAO), u Beogradu je održan Nacionalni dijalog u organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Organizacije za hranu i poljoprivredu UN i Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Tema dijaloga bila je „Niko ne sme biti zaboravljen“ a cilj je bio da se podigne svest o  prehrambenoj sigurnosti težeći efikasnijoj proizvodnji, kvalitetnijoj ishrani, unapređenju životne sredine i životnim navikama. Učesnici dijaloga govorili su o načinima na koje možemo transformirati naše prehrambene sisteme uvodeći održiva i holistička rešenja koja obuhvataju dugoročni održivi razvoj, inkluzivni rast i veću otpornost.

Vedrana Ilić, pomoćnik ministra poljoprivrede u svom izlaganju istakla je sledeće: 

Hrana je osnovno pravo koje je povezano sa blagostanjem i zdravljem svih ljudi, a kako se do 2050. godine očekuje da će globalna populacija dostići 10 milijardi, naš imperativ mora biti da proizvedemo više hrane za više ljudi, i da to uradimo na održiv način.

Moramo iskoristiti snagu znanja da poboljšamo prehrambene sisteme kako bi oni obezbedili sigurnu hranu, pristupačnu za sve, a istovremeno čuvajući prirodne resurse i boreći se protiv klimatskih promena.

Po mom mišljenju, održivi prehrambeni sistemi počinju razvojem najboljih poljoprivrednih praksi, uvođenje novih zelenih tehnologija, poboljšanjem sistema distribucije hrane i smanjenjem bacanja hrane.

Doktor Fabio Scano, v.d. stalnog koordinatora Ujedinjenih nacija; direktor kancelarije SZO u Srbiji i specijalni izaslanik Regionalnog direktora za područje Zapadnog Balkana izjavio je sledeće:

Rad na prehrambenim sistemima podrazumeva mnogo više od rada na poljoprivredi i proizvodnji hrane, prekomernoj težini i gojaznosti. On znači umrežavanje svih tačka koje povezuju prirodu, poljoprivrednike, privredu, zdravlje i nauku, tako da zajedno gradimo bolji, zdraviji i ekološki odgovorniji svet.

Prof. Dr Dušan Živković, dekan poljoprivrednog fakulteta

Problem hrane i kvaliteta hrane koju jedemo je pitanje koje je aktuelnije nego ikada. Poljoprivredni fakultet nastoji da da svoj doprinos edukaciji na svim nivoima, od farmera, preko studenata i saradnje sa institucijama a sve u skladu sa promocijom održivog pristupa hrani i principima zelene poljoprivrede.

Prisutni su se na kraju panela saglasili da je neophodno obezbediti održivost prehrambenih sistema koja se pre svega ogleda u pronalaženju rešenja za proizvodnju dovoljne količinu zdrave hrane na način da osnove ekonomske, socijalne i ekološke pretpostavke koje se koriste za proizvodnju ne ugroze ishranu i život budućih generacija.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

27.03.2024.

Nacionalnim dijalogom do unapređenja prehrambenih sistema u Srbiji

06.03.2024.

Vedrana Ilić: Resorno ministarstvo želi da omogući našim poljoprivrednim proizvođačima da pristupe tržištu EU

17.10.2023.

U pripremi zakon o službenim kontrolama

16.10.2023.

Svetski dan hrane: Voda je život, voda je hrana

14.10.2023.

Država ima ulogu da stvara dobar ambijent, ojača i finansijski podrži proizvođače voća

06.10.2023.

Kompanija Al Dahra pokreće Agro biznis školu ko može da se prijavi

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca