Bolesti matice

Ilustracija: matice radilice
Ilustracija: matice radilice

Pored bolesti pčela, trutova i raznih obolenja legla, bolestima su podložne i matice. One su praktično stub svakog pčelinjeg društva, jedina je koja polaže jaja i od nje zavisi koliko će leglo biti jako. Matica u proseku živi pet godina i najplodnija je tokom prve i druge godine. Kao svaka kraljica ona iz košnice izleće samo iz dva razloga da se pari ili zajedno sa rojem. Matice se najčešće obeležavaju kako bi pčelar mogao lakše da je pronađe u košnici.

Matica je, kao i ostale jedinke u košnici, podložna raznim parazitskim, virusnim i bakterijskim bolestima, ali postoje obolenja i anomalije koje su specifične samo za nju. Ona se najčešće krije u košnici pa pčelar mora pažljivo da posmatra njeno ponašanje kako bi na vreme uočio bolest, zamenio maticu i spasao društvo.

Matica je jedina u leglu koja je zadužena za reprodukciju pa je načešće pogađaju bolesti vezane za reproduktivne organe. Prva na listi ove vrste obolenja je melanoza (lat. Melanosella Mors Apis). U pitanju je više, najčešće gljivičnih obolenja, koje maticama oštećuju jajnike bez obzira da li su starije ili mlađe. Simptomi bolesti su promene u obliku i boji jajnika koji od bledo-žutih postaju smeđe-crni što dovodi do sterilteta matice. U melanozu spada i crna bolest jaja. Najčešće nastaje kao posledica hladnoće koja dovodi do degeneracije tkiva jajnika u kojima se stvara obojena zrnasta masa, naročito u zoni sazrevanja jaja tako da se javljaju crna jajašca. Nakon analize tkiva matice otkriveno je da se u masi degenerativnog tkiva nalaze i gljivice.

U ovu grupu bolesti spada i melanhoza H koja je vrlo slična bolesti crnih jaja. Uzrok bolesti je gljivica (lat. Melanosella mors apis) koja dovodi do stvaranja lezija, odnosno cisti u vagini, zidovima rektuma i otrovnim žlezdama.

Smatra se da se ova zaraza prenosi polenom,a bolest dovodi do zaustavljanja polaganje jaja. Melanoza B je bolest koja pogađa mlade matice a uzrok je bakterija (lat. Aerobacterium clocae Jordani) Bolest se teško uočava zato što napreduje postepeno. U ranom stadijumu matica normalno polaže zdrava jaja ali kako bolest napreduje vremenom postaje sterilna.

Dešava se da mlade i naizgled zdrave matice polažu jaja u kojima embrion vrlo brzo ugine. Jajašca se spljoštena, brzo se suše i pčele ih izbacuju. U pitanju je bolest nošenja nedozrelih jaja i smatra se da je uzrok genetske prirode pa takve matice treba zameniti. Bolest neoplođenih jaja najčešće se javlja kod mladih matica. One polažu neoplođena jaja jer prethodno nije ni došlo do sparivanja sa trutovima. Naučnici su utvrdili da do ove pojave može da dođe i zbog uginuća spermatozoida u materici a javlja se i kod starijih matica kad se potroše zalihe spermatozoida. Ovakve matice treba odmah zameniti.

Opstrukcija jajovoda spermatozoidima je još jedna bolest koja se događa kad  oplođena matica ne nosi jaja. Takva matica ima povećan donji deo stomaka koji je savijen na dole. Mikroskopskim pregledom uočeno je da su jajovodi ispunjeni gustom, delimično tvrdom masom, odnosno slepljenim spermatozoidima. Matice se slabo kreću i teško se održavaju na saću. Često im se dešava da padnu na podnjaču i tada ih pčele izbace iz košnice.

Opstrukcija genitalnih organa je pojava kad je matici otvoren zadnji deo trbuha u kome se nalazi „čep“ crne boje. To je najčešće stvrdnuti izmet koji se može pažljivo izvaditi tenkom pincetom.

Sa maticama treba postupati nežno. Prilikom obeležavanja, stavljanja u kavez i hvatanja rukama iz bilo kojih drugih razloga, ukoliko pčelar nije nežan može da nastupi katalepsija ili privremena ukočenost. Takvo stanje traje od nekoliko minuta do sat vremena nakon čega se matica normalno ponaša. Nekad može i da ugine, a naučnici smatraju da je katalepsija nervna manifestacija koja se manifestuje kao oduzetost, paraliza ili nervni šok.

Zato je preporuka pčelarima da maticu nikad ne hvataju golom rukom već isključivo rukavicom. Na ovaj način će sprečiti i da se miris čoveka prenese na maticu. Naime, ukoliko se matica vrati u leglo sa mirisom pčelara može se dogoditi da je pčele ubiju. Prilikom hvatanja matice najbolje je upotrebiti kavez ili je uhvatiti za krila, ili grudi nikako za stomak. Neopreznim hvatanjem ona može da „zapišti“ što je znak za pčele da napadnu uljeza pa makar to bio i pčelar koji o njima brine.

Kad su u pitanju anomalije matice često se sreću zakržljale matice, deformisana krila i hipoplazija, odnosno zakržljalost genitalija, zbog kojih nije sposobna da polaže jaja i takve matice treba zameniti.

Povezano