Prednosti i nedostaci Knip sadnica

Knip sadnice predstavljaju dvogodišnje sadnice sa već formiranim rasporedom grana, a karakteriše ih veliki porast voćaka već u prvoj godini gajenja. Ovim sadnicama se ostvaruje cilj da se prevremene grane dobijaju na višem, željenom nivou.

Prednosti KNIP sadnica:

– razvoj velikog broja prevremenih grančica i na željenoj visini

– veliki uglovi prevremenih grana, tako da savijanje nije potrebno

– dužina prevremenih grana se postepeno smanjuje od osnove prema vrhu i sadnica formira konusnu krunu

– visoka početna rodnost

Nedostaci KNIP sadnica:

– visoka cena

– mali broj sadnica po jedinici površine rastila

– obavezna jesenja sadnja ili navodnjavanje

Jesenja sadnja ili sadnja uz sistem za navodnjavanje se preporučuje zbog intenzivnog porasta voća i stvaranja velike lisne mase. To stvara veliku potrebu biljke za vodom kako bi se održao turgor i omogućila regeneracija korenovog sistema dok on potpuno ne preuzme svoju ulogu. To bi uzrokovalo veliki broj neprimljenih sadnica kao i  zastoj u vegetaciji.

Facebook
Twitter
Pinterest
Telegram
WhatsApp

Povezano

Ilustracija: cvet kajsije, foto: pixabay

Kako protiv mraza

Najvažnija direktna mera borbe protiv mraza je zaštita voćaka veštačkom kišom (orošavanjem). Usled dejstva mraza,

Opširnije »