Odgovori na najčešća pitanja poljoprivrednika u vezi eAgrara

Šta ako ne vidim svoje parcele? Nije mi tačan broj grla stoke! Hoću da promenim tip gazdinstva ili kako da se prijavim za subvencije… Ovo su česta pitanja, koja su u poslednjih dana poljoprivrednici postavljali, a resorna ministarka Jelena Tanasković im odgovarala. Tema je naravno eAgrar, na koji se prijavio više od 182.000 poljoprivrednika i to za poslednjih deset dana.

Prijave na eAgrar i dalje traju i nije ni bilo predviđenog datuma kojim je registracija oročena. Na eAgrar – platformu gde će domaćini imati o svom gazdinstvu sve podatke na jednom mestu, elektronski ih menjati i završavati sve svoje potrebe – mogu se prijaviti kada god žele.

Stručne savetodavne službe Ministarstva su svakodnevno angažovane i pomažu prilikom prijavljivanja i ažuriranja podataka. Ministarstvo je organizovalo i terenske posete najstarijim poljoprivrednicima i onima koji iz nekog razloga nisu u mogućnosti da dođu u Poljoprivredne savetodavne i stručne službe. Napravljen je štampani i video prikaz kako se prijaviti, a obezbeđen je i kontakt centar za sva dodatna pitanja i pojašnjenja besplatnim pozivom na broj 0800 106 107.

Tri najčešća pitanja u poslednjih nekoliko dana. Jedno od pitanja koje su poljoprivrednici postavili ministarki, ali i u svojim izjavama za medije navodili kao problem je:

Šta ako nemam tačan broj životinja u eRPGu?

 

– Ukoliko prilikom registracije na eRPG uočite neslaganje potrebno je da sami unesete stvaran i tačan broj životinja u domaćinstvu. Pojašnjenje – imate opciju da vidite vaš HID broj. I primera radi stoji da imate tri krave, a vi imate deset. Imate opciju za ručno unošenje tačnog broja. Ukoliko prilikom registracije vašeg domaćinstva nema HID broja, u tom slučaju je potrebno da proverite stanje u Veterinarskoj stanici.

U slučaju da su značajna odstupanja u broju, inspekcija izlazi na teren.

Drugo goruće pitanje je:

Šta da radim ako prilikom registracije na eRPG nema i ne vidim svoje parcele?

– Nije problem i sve parcele možete dodati u eRPG. Postoje četiri opcije da dodate parcele i birate onu opciju koja odgovara vašem stanju stvari:

  1. Automatska provera u RGZ (ako se vi ili član porodičnog gazdinstva vodite kao vlasnik parcele i imate upisan JMBG). Ova opcija ne zahteva dodatnu potvrdu od strane službenika u Ministarstvu. Prilikom ulaska na ovu opciju izlistale su Vam se sve parcele koje su na Vaše ime i Vi samo izaberete jednu od opcija.
  2. Zakup / Ustupanje (za koji prilažete i ugovor)
  3. Komasacija
  4. Unos parcela ukoliko ste vi ili član porodice vlasnik parcele, ali svoje parcele ne vidite u opciji pod brojem 1. Unosite parcele na opciji 4. a vaš zahtev za unos parcele u PG će biti obrađen (odobren) od strane službenika.

I treće aktuelno pitanje, a među njima i za mleko:

 

Kako će se isplaćivati premija za mleko za prvi kvartal 2023. i kada će biti isplata?

 

Neophodno je da budete registrovani. Prijave se podnose kao i do sada preko mlekara, a postoji i mogućnost neposrednog prijavljivanja primarnih proizvođača. Javni poziv se raspisuje 3. aprila i trajaće do 15. aprila. Upravo zahvaljujući digitalizaciji i eAgraru subvencije će biti brže isplaćivane. Isplata premije za mleko će biti realizovana nakon završetka javnog poziva u roku od najkasnije 30 dana. Kada je reč o drugim subvencijama sa prvim raspisanim pozivima biće vidljiv i poseban odeljak – ePodsticaji.

Naravno, naše poljoprivrednike interesovalo je još mnogo toga.

 

 

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca