Kako podmladiti stabla

Kod starijih stabala pri kraju rodnosti, često dolazi do slabljenja vegetativne moći, letorasti su dužine ispod 25 cm, dolazi do pojačanog ogoljavanja grana, izrođavanja plodova i masovne pojave vodopija. Voćke se podmlađuju i u slučaju jače tuče grada i prilikom prekalemljivanja. U takvim slučajevima, da bi se obnovila vegetativna masa, rodna površina i produžio vek eksploatacije voćki, pristupa se njihovom podmlađivanju. U poljoprivrednim školama, na okućnicama, baštama, pored puteva, primećena su stara stabla i to pretežno autohtonih sorti jabuka i krušaka, sorti šljiva sa osušenim, polomljenim granama, sa dosta izbilih vodopija u unutrašnjosti krune.

Sva ta stabla bi u narednom periodu trebalo podmladiti kako bi se produžio vek eksploatacije ovih stabala. Ovom merom se aktiviraju spavajući i adventivni pupoljci, usled naglog priticaja sokova. Podmlađivanje se obično vrši u vreme rezidbe voćaka. Ova pomotehnička mera se najčešće izvodi kod jabuke i kruške, a ređe kod šljive, trešnje i višnje. Ona daje bolje rezultate u voćki na sejancu i bujnijim podlogama nego na kržljavijim podlogama. Podmlađivanje može biti potpuno i postepeno. Potpuno podmlađivanje tj. podmlađivanje u jednoj godini se ređe primenjuje jer voćke to teže podnose i dolazi do slabijeg obnavljanja krune.

Zato se više preporučuje postepeno podmlađivanje u periodu 2–3 godine, gde se svake godine podmlađuje oko 35% grana u kruni. Prilikom ovakvog podmlađivanja u prvoj godini se izbacuju polomljene grane, grane koje zasenjuju krunu i koje smetaju drugim voćkama, kao i suve grane. U narednim godinama skraćuju se skeletne grane na trogodišnju i stariju zonu porasta, na bočnu granu ili grančicu, koje se ostavljaju u cilju regulisanja priticanja hrane u blizini mesta preseka.

Prilikom prekraćivanja debljih grana treba voditi računa da ne dođe do njihovog cepanja. Rane stvorene na granama treba oštrim nožem zagladiti, dezinfikovati i premazati kalem voskom. U godinama podmlađivanja i naredne 2–3 godine trebalo bi odstranjivati izbile vodopije i voditi računa da se pravilno formira oblik krune. Podmlađivanje voćaka bi trebalo da prate i druge agrotehničke mere, kao što su poboljšana ishrana, obrada zemljišta, zaštita od prouzrokovača bolesti i štetočina, navodnjavanje i dr. Podmlađivanje starijih stabala treba pogotovo da prati obilno đubrenje azotnim đubrivima.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

18.07.2024.

Kako visoke temperature utiču na voćarske kulture

17.07.2024.

Berba plodova šljive

09.07.2024.

Zaštita maline posle berbe

02.07.2024.

Letnja rezidba višnje

25.06.2024.

Grinje na malini

18.06.2024.

Kako protiv smotavca i pepelnice jabuke

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca