Kako orezati vinovu lozu

Sa promenom godišnjeg doba i vremenskih prilika sav biljni svet pa i voćne vrste i vinova loza ulaze u period zimskog mirovanja kada se sokovi iz nadzemnog dela povlače u korenov sistem.

U ovom periodu u višegodišnjim zasadima ima više agrotehničkih operacija ali rezidba predstavlja nezaobilaznu i osnovnu ampelotehničku meru.

Kada pričamo o vinovoj lozi, osnovni ciljevi rezidbe su:

regulisanja rasta i rodnosti

uspostavljanje i održavanje kvalitetne vegetacije i visine prinosa

projektovanje broja okaca, lastara i samim tim grozdova u čokotu

regeneracija starih stabala u cilju podmlađivanja čokota

eliminacija suvih i oštećenih delova

održavanje projektovanog uzgojnog oblika

obrazovanje projektovanog oblika stabla kada se radi o mladim vinogradima

Rezidba u periodu mirovanja se obavlja od opadanja lišća u jesen do bubrenja okaca u proleće naredne godine. Ovo vreme početka najviše zavisi od klimatskih uslova koji vladaju u području gde se nalaze zasadi.

U našim zasadima koji su u zoni umereno-kontinentalne klime preporuka je da se sa rezidbom počne krajem zimskog perioda odnosno u vremenu početka marta meseca pa do pred kretanje sokova odnosno suzenja. Na taj način izbećićemo rizike od pojave poznih, ekstremno niskih temperatura koje mogu da naprave oštećenja u vidu izmrzlina, kako okaca tako i samih lastara.

Tehnika izvođenja ove operacije u smederevskom vinogorju, gde su uglavnom zastupljene stone sorte grožđa, svodi se na uklanjanje određenog broja lastara do osnove dok se pojedini lastari prekraćuju na određen broj okaca.

U zavisnosti od dužine prekraćenih lastara, odnosno broja ostavljenih okaca razlikujemo nekoliko rodnih elemenata:

kratke kondire do 3 okaca

duge kondire do 5 okaca

kratke lukove do 8 okaca

srednje duge lukove do 12 okaca

duge lukove sa više od 12 okaca

Rezidba je uglavnom mešovita što podrazumeva ostavljenje određenog broja kratkih kondira ( obično 2-3 ) u kombinaciji sa 2-3 srednja luka koji nam u narednoj vegetaciji daju rod. To je takozvani Gijov način rezidbe koji može da bude jednostrani ili dvostrani. On se svodi na to da se luk na kome se predhodne godine nalazio rod uklanja do osnove, a da se na kondiru za zamenu iz predhodne godine na kome se nalaze obično dva rodna lastara niži lastar reže na kratak kondir za zamenu, a višlji na 8-10 okaca i on će nam služiti kao rodni lastar u ovogodišnjoj vegetaciji.

 

Ukoliko se na kondiru za zamenu nisu razvili dva kvalitetna lastara kao rodni luk možemo da iskoristimo kvalitetan lastar na rodnom luku iz predhodne vegetacije koji se nalazi pri osnovi.

 

Ovakav način rezidbe primenjivati kod sorata Muskat Hamburg, Muskat Italija, Afus-ali, Moldavija i drugih stonih sorata. Kod sorte Smedervka treba izvršiti kratku rezidbu odnosno rezidbu kondir na kondir. Ona podrazumeva ostavljanje 5-6 dugih kondira koje dobijamo sa kondira iz predhodne godine prekraćivanjem nižih kvalitetnih lastara na 4-5 okaca.

 

Ovakav način rezidbe uz dobro primenjenu agrotehniku garantuje obilan prinos sa visokim kvalitetom grožđa.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

27.02.2024.

Gde je najbolje čuvati vino

12.02.2024.

Otkrivamo vam  šta znače oznake na etiketama na flaši

23.01.2024.

Šta kažu stručnjaci o rezidbi

16.01.2024.

Famozna oranž vina

10.01.2024.

Da li znate koliko je potrebno grožđa za jednu flašu vina?

27.11.2023.

Vodimo vas na Ogledno dobro Radmilovac

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca