Razmena kukuruza za tovnu stoku

Republička direkcija za robne rezerve raspisala je Javni poziv za prikupljanje zahteva za naturalnu razmenu do 30.000 tona merkantilnog kukuruza za tovnu stoku.

Naturalna razmena će se izvršiti sa pravnim licima, zemljoradničkim zadrugama i preduzetnicima.

Pariteti u naturalnoj razmeni su:

  1. a) 14,62 kg merkantilnog kukuruza za 1kg farmskih tovnih svinja;
  2. b) 19,71 kg merkantilnog kukuruza za 1kg tovne junadi

Maksimalna količina merkantilnog kukuruza po proizvođaču je do 1.000 tona, u skladu sa količinom tovne stoke koju planiraju da isporuče Direkciji.

Preuzimanje merkantilnog kukuruza Proizvođači će izvršiti odmah po dostavljanju sredstava obezbeđenja, a na osnovu pisanog naloga Direkcije. Na paritetu utovareno u vozilo proizvođača, u silosu ovlašćenog skladištara Direkcije.

Rok isporuke tovnih svinja je 6 (šest) meseci, odnosno 9 (devet) do 12 (dvanaest) meseci za tovnu junad od dana preuzimanja merkantilnog kukuruza.

Rok za dostavljanje ponuda u pisarnicu Direkcije je 08.03.2024. godine, do 10 časova. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „PONUDA-NE OTVARATI – za naturalnu razmenu merkantilni kukuruz za tovnu stoku“, na adresu: REPUBLIČKA DIREKCIJA ZA ROBNE REZERVE 11000 Beograd, Ul. Dečanska br.8a.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

11.11.2022.

Pomoć uzgajivačima mlečnih krava

14.10.2021.

Merkantilni kukuruz po ceni od 29 dinara

14.10.2020.

Robne rezerve kupuju merkantilni kukuruz

01.08.2020.

Prikupljanje pismenih ponuda za razmenu

11.03.2020.

Razmena 15,90 kilograma kukuruza za jedan kilogram junadi

31.10.2019.

Nastavlja se razmena merkantilnog kukuruza za živu junad

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca