Kako protiv kruškine buve

Vizuelnim pregledom zasada registrovano je dominantno prisustvo jaja i mlađih larvenih stupnjeva obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). U toku je intenzivno piljenje larvi prve letnje generacije ove štetočine.

U cilju suzbijanja obične kruškine buve, proizvođačima se preporučuje primena insekticida :

-Delegate 250 WG (a.m.spinetoram)  0,3-0,4 kg/ha uz dodatak mineralnog ulja 0,25%

Nestabilno vreme sa mogućim padavinama može stvoriti povoljne uslove za ostvarenje infekcije prouzrokovačem čađave krastavosti kruške (Venturia pirina) i prouzrokovačem sive pegavosti lista kruške (Mycosphaerella pyri). te u cilju zaštite kruške od navedenih patogena, proizvođačima se preporučuje primena fungicida:

-Merpan 50 WP, Capi, Captan 50 WP, Venturion, Metod 480 SC (kaptan) u koncentraciji 0,2-0,3%.

Iz ove kategorije

Pročitajte i:

22.02.2023.

Kako protiv kruškine buve

28.11.2022.

Kako se boriti sa kruškinom buvom

Najčitanije danas

Najčitanije ove nedelje

Najčitanije ovog meseca