Ratarstvo

Ratarstvo

10/10/2017.

Zašto se sve više gaji spelta?

Spelta (Triticum aestivum ssp. spelta ili krupnik) je vrsta pšenice, koja se koristi u humanoj ishrani vekovima. Do prve polovine 20. veka je bila masovno korišćena, kada ukrštanja različitih sorti i...


Znatno manji rod kukuruza nego prošle godine

Neredovne i nedovoljne padavine uticale su da prinos kukuruza ove godine bude manji za 60 odsto, a  zbog preterane suše i kvalitet roda je lošiji. Polja pod kukuruzom juče...Ratarstvo

05/10/2017.

Ovo morate znati

Osnovna obrada zemljišta je osnovna operacija i, jedna od najvažnijih operacija na početku proizvodnje za većinu ratarskih kultura. Sa njom se vrši aktiviranje orničnog sloja do pune dubine,...


Ratarstvo

04/10/2017.

Domaćini kako čuvate kukuruz?

Veliki deo kukuruza ubranog na poljima manjih poljoprivrednih proizvođača se čuva u klipu i u koševima. Iako je to način čuvanja koji je najeftiniji i  dugo se primenjuje, ...


Evo šta je dobro znati o gajenju bundeve?

Bundeva( Cucurbita maxima ) i tikva ( Cucurbita pepo ) se kod nas u većini slučajeva poistevećuju. To je za našeg čoveka isto. Najčešće se gaji bundeva bele...


1 10 11 12