Ratarstvo

Ratarstvo je grana zemljoradnje koja se bavi uzgojem i proizvodnjom biljaka na oranicama. Najrazvijenije je u umerenim širinama i u agrarnim oblastima.

Ilustracija: kukuruz

Prednosti folijarne ishrane

Lakši način prihrane je ishrana biljaka preko lista, ali unošenje hraniva preko korenovog sistema je glavno u ishrani i nezamenljivo. Folijarna prihrana je izuzetno važna

Opširnije »
Ilustracija: pšenica, foto: domaćinska kuća

Čime zaštititi pšenicu

Većina sorata pšenice se  nalazi u fenofazi po BBCH skali 51 (početak klasanja). Najavljene padavine stvoriće povoljne uslove za infekciju klasa prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium

Opširnije »

Kako se pravilno kosi lucerka

Pored pravilnog odabira sorte, izbora parcele, pravovremenih i odgovarajućih primenjenih agrotehničkih mera, pravilno košenje lucerke ima veoma značajan uticaj na prinos i kvalitet krme, kao

Opširnije »
Ilustracija: sudanska trava. foto: http://www.poljoprivredni-forum.com/

Kako se gaji sudanska trava

Sudanska trava odlikuje se visokim prinosom krme dobrog kvaliteta. Seje se najčešće posle strnih žita i đubrenih okopavina. Monokulturu treba izbegavati, jer iscrpljuje zemljište pa

Opširnije »