Ratarstvo

Ratarstvo je grana zemljoradnje koja se bavi uzgojem i proizvodnjom biljaka na oranicama. Najrazvijenije je u umerenim širinama i u agrarnim oblastima.

Ilustracija: kukuruz, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Kako izabrati hibrid kukuruza

Prilikom izbora hibrida kukuruza za setvu 2019. godine treba voditi računa o sledećim osobinama: -dužini vegetacije, -prinosu, -kvalitetu zrna, -čvrstini stabljike, -tolerantnosti na sušu, -tolerantnosti

Opširnije »
Ilustracija: setva, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Prolećna predsetvena priprema

Najzastupljeniji tip osnovne obrade zemljišta kod nas je konvencionalna obrada raonim plugom, gde je pokrivenost zemljišta biljnim ostacima strnina ili ekvivalent drugih gajenih biljnih vrsta

Opširnije »