Stočarstvo

Stočarstvo je jedna od dve osnovne grane poljoprivrede koja se bavi uzgojem domaćih životinja u svrhu dobijanja proizvoda i sirovina za ljudsku upotrebu (hrana, koža, vuna, perje). Kako se „stokom“ uglavnom smatraju goveda, ovce, koze i svinje, stočarstvo u užem smislu bi označavalo uzgoj ovih životinja.

Ilustracija: Junice, foto: G.Đ.

Kako hraniti junice

Bitno je da znama da se ishrana junica i krava razlikuje, da junice treba da ostanu u priplodnoj kondiciji i da nikako njihova kondicija nesme

Opširnije »
Ilustracija: sirevi, foto: Svetlana Kovačević

Isplati li se praviti sir

U Srbiji ne postoji nijedna specijalizovana sirara u kojoj se isključivo proizvode sirevi. Ministar Milan Krkobabić naglašava da je proizvodnja sireva velika razvojna šansa, ali

Opširnije »
Ilustracija: ovce na paši, foto: Domaćinska kuća

Šta ako dođe do šuge ovaca

Šuga ovaca je parazitarno oboljenje kože ovaca i drugih domaćih životinja, prouzrokovano različitim vrstama šugaraca. Oboljenje je hronične prirode i zbog velike prenošljivosti ima karakter

Opširnije »