Stočarstvo

Stočarstvo je jedna od dve osnovne grane poljoprivrede koja se bavi uzgojem domaćih životinja u svrhu dobijanja proizvoda i sirovina za ljudsku upotrebu (hrana, koža, vuna, perje). Kako se „stokom“ uglavnom smatraju goveda, ovce, koze i svinje, stočarstvo u užem smislu bi označavalo uzgoj ovih životinja.

Ilustracija: Mleko granice, foto: Domaćinska kuća

Kako do kvalitetnog mleka

Sadržaj mlečne masti je jedan od najvažnijih faktora u proizvodnji mleka, pošto od nje zavisi cena mleka. Sadržaj mlečne masti zavisi od rase, nasledne osnove,faze

Opširnije »
Ilustracija: farma krava, foto: Domaćinska kuća

Šta ako se pojavi krv u mleku

Neposredno posle telenja, često se kod krava i junica javlja krvavo mleko koje nastaje zbog propustljivosti krvnih kapilara u vimenu (haemorrhagia per diasepin). Kod ovakvih

Opširnije »