Stočarstvo

Stočarstvo je jedna od dve osnovne grane poljoprivrede koja se bavi uzgojem domaćih životinja u svrhu dobijanja proizvoda i sirovina za ljudsku upotrebu (hrana, koža, vuna, perje). Kako se „stokom“ uglavnom smatraju goveda, ovce, koze i svinje, stočarstvo u užem smislu bi označavalo uzgoj ovih životinja.

Ilustracija: pilići, foto: Marko Miladinović, Domaćinska kuća

Ishrana tovnih pilića

Proizvodnja brojlera je najintenzivniji oblik proizvodnje živinskog mesa. Zato je pravilna ishrana jedan od najvažnijih aspekata ove proizvodnje. Standardna ishrana pilića podrazumeva upotrebu tri potpune

Opširnije »
Ilustracija: Izložba stoke, foto: Svetlana Kovačević

Prva oplodnja junica

Momenat prve oplodnje junica je veoma važan sa stanovišta ulaska grla u priplod ali i proizvodnog veka i životne proizvodnje grla. Junice simentalske rase polnu

Opširnije »