Stočarstvo

Stočarstvo je jedna od dve osnovne grane poljoprivrede koja se bavi uzgojem domaćih životinja u svrhu dobijanja proizvoda i sirovina za ljudsku upotrebu (hrana, koža, vuna, perje). Kako se „stokom“ uglavnom smatraju goveda, ovce, koze i svinje, stočarstvo u užem smislu bi označavalo uzgoj ovih životinja.

Ilustracija: prasići, foto: Domaćinska kuća

Kako skratiti repove kod prasadi

Kao preventivna mera griže (kanibalizma) vrši se skraćivanje repova. U našoj zemlji skraćivanje repova je uobičajen zahvat na farmama. U vezi dobrobiti životinja i skraćivanja

Opširnije »
Ilustracija: ovčarstvo, foto: Svetlana Kovačević

Kako negovati papke kod ovaca

Papke ovaca treba negovati, jer može doći do raznih patoloških pojava koje nepovoljno utiču na čitav životinjski organizam. Papci ovaca su veoma osetljivi prema nepovoljnim

Opširnije »
Ilustracija: svinje i prasici

Kako seći zube kod prasadi

Na rođenju prasad imaju osam, većih, veoma oštrih zuba. Kako ne bi prilikom sisanja ozledili vime krmače na nekim farmama praktikuje se skraćivanje zuba kod

Opširnije »