april

Ilustracija: pčelinjak, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

PRVA PROLEĆNA PAŠA

Prva i najvažnija stvar koja je važna kada je reč o „jakom društvu“ pred prvu pašu je zapravo samo izimljavanje pčela . Za mnoge pčelare

Opširnije »