GAJENJE KOZA

Ilustracija:Sa sajma poljoprivrede, foto: Svetlana Kovačević

Zašto treba gajiti koze

Često se koze porede s drugim vrstama domaćih životinja, ne samo po izgledu i ponašanju nego i po efikasnosti u određenoj proizvodnji, najviše po proizvodnji

Opširnije »
Ilustracija: koze sa izložbe u Novom Sadu, foto: Svetlana Kovačević

Da li znate šta vole koze

Koze mogu da razlikuju facijalne ekspresije ljudi, tvrde naučnici. To, međutim, nije sve, pošto će te životinje pre odlučiti da gledaju u srećne ljude i

Opširnije »