m9

Ilustracija: voćarak, foto: Svetlana Kovačević

Koje su najbolje podloge za jabuku

Jabuci stoji na raspolaganju veći broj podloga kojima se bujnost stabla uspešno kontroliše. U intenzivnoj proizvodnji jabuke za dobijanje sadnica koriste se isključivo vegetativne podloge

Opširnije »