osemenjavanje

Ilustracija: Izložba stoke sa sajma u Veroni, foto: S,K.

Koje su to greške pri osemenjavanju?

Greške pri osemenjavanju mogu povećati međutelibdeni interval i smanjiti plodnost krava, što direktno utiće na ekonomičnost govedarske proizvodnje. Najzastupljenije greške pri osemenjavanju su: kasno ili

Opširnije »