Vinogradarstvo

Ilustracija: vinova loza, foto: Domaćinska kuća

Zaštita vinove loze

Vinova loza se na području Srbije nalazi u različitim fenofazama razvoja u zavisnosti od sortimenta i lokaliteta, od faze cvasti potpuno razvijene do faze puno

Opširnije »
Ilustracija, Vinarija Pantić, foto: S.K.

Za vinare odrešena kesa

Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je država za razvoj vinogradarstva u 2020. izdvojila 8,9 miliona evra što je tri puta više nego prošle

Opširnije »
Ilustracija: vinova loza, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Do kada treba orezati lozu

Znanje rezača vinove loze je od presudnog značaja prilikom rezidbe,  jer ako rezidbu rade neiskusni rezači imaćemo brojne probleme koji će se odraziti duži niz

Opširnije »