Voćarstvo

Voćarstvo je grana zemljoradnje koja se bavi gajenjem voća. Razvijeno je u umerenom i suptroposkom pojasu do 60° sgš i 45° jgš. Najrazvijenije je u blizini velikih gradova i industrijskih centara.

Ilustracija: trešnje, foto: Domaćinska kuća

Muku muče voćari

Sa raznim nedaćama ovog proleća uhvatili su se u koštac i proizvođači trešanja i višnja. Ali, za razliku od malinara oni nemaju priliku da kukaju,

Opširnije »
Ilustracija: plodovi trešnje, foto: Domaćinska kuća

Da li se voćarstvo isplati

Pokrajinski sekretar za poljoprivredu Vuk Radojević posetio je plantažu trešanja Zemljoradničke zadruge Agrodunav u Karavukovu, koja je jedan od najboljih primera intenzivne proizvodnje voća u

Opširnije »
Ilustracija: breskve, foto: pixabay

Prirodno opadanje plodova

Voćna stabla skoro svih vrsta voćaka obilno formiraju cvetove u optimalnim uslovima njihovog razvoja. Međutim, od ukupnog broja samo mali broj cvetova razvija se u

Opširnije »