Veštačko odgajivanje matice i presađivanje larvi

Ilustracija: pčelinjak, foto: Svetlana Kovačevič, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: pčelinjak, foto: Svetlana Kovačevič, foto: Domaćinska kuća

Najpre je potrebno formiranje odgajivačkog društva. Formira se u posebnom nastavku gde se u sredinu stavljaju dva rama sa otvorenim leglom a između njih ram sa pripremljenim veštačkim osnovama matičnjaka (osnove od voska). Nakon 24h radi se presađivanje larvi kineskom iglom.

Presađuju se larve starosti 6-12h posle čega se vrši intenzivno prihranjivanje zajednice narednih 5 dana do momenta zatvaranja matičnjaka. Desetog dana od dana presađivanja radi se formiranje oplodnjaka. Oplodnjaci se formiraju u jedan ram zatvorenog legla i jedan ram meda i dodaje se zreo matičnjak. U narednih 10 dana mlada matica treba da se spari i pronese, posle čega se dodaje u osnovno društvo ili se formira novi roj.

Cilj je zamena starih matica i formiranje novih društava.

Ovaj postupak se vrši početkom maja, a do kraja jula (nekada i u avgustu ali retko). Budući da se larve presađuju od najboljih društava, čuva se i prenosi kvalitetna i poželjna genetska osnova a cilj ovog postupka je povećanje prinosa meda po košnici, poboljšanje otpornosti pčela na bolesti, održavanje dobrog zdravstvenog stanja pčelinjih društava i konačno čuvanje željene genetske osnove pčela.