Koje je najbolje zemljište za orah

Ilustracija: orah, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: orah, foto: Domaćinska kuća

Značajna su dva uslova vezana za zemljište koja omogućavaju da se orah uspešno razvija i daje obilne prinose i dobar kvalitet plodova:
1. Da ima povoljan režim vlažnosti i u sušnom periodu ili da je njemu podzemna voda na domaku korenovog sistema.
2. Da zemljište bude stalno aerirano da bi se u njemu koren mogao dobro razviti.
Pri izboru zemljišta treba imati u vidu značaj orografskih činilaca na uspevanje oraha, u koje ubrajamo nadmorsku visinu, reljef, ekspoziciju i blizinu većih vodenih površina.

Nadmorska visina javlja se kao ograničavajući faktor više u severozapadnom delu nego na jugu zemlje. Sa povećanjem nadmorske visine smanjuje se temperatura vazduha. Zbog toga je na većim visinama cvetanje i sazrevanje plodova kasnije. Orah se može gajiti na raznim nadmorskim visinama, ali iznad do 800 m prinosi oraha su neredovni, plodovi su sitniji, a često nema bilo kakvog roda. Stabla oraha rastu ali ne rađaju.

Ekspozicija može uticati jače ili slabije na proizvodnju oraha. Na većim nadmorskim visinama i geografskim širinama pogodnije su južne ekspozicije i obrnuto, manjak nadmorske visine i geografske širine pružaju povoljnije uslove za gajenje oraha.

Ilustracija: Orah, foto: S.K.
Ilustracija: Orah, foto: S.K.

Nagib terena je vrlo značajan za ostvarivanje rentabilne proizodnje. Nagib utiče na osvetljenost, primenu mehanizacije, količinu vode u zemljištu i na pojavu erozije. Nagib nije ograničavajući faktor u organizovanju proizvodnje oraha. Koriste se i tereni sa vrlo oštrim reljefomali pošto se prethodno na njima izgrade terase. Terene sa nagibom do 3° nije potrebno terasirati. Tereni sa blagim nagibom imaju prednost nad potpuno ravnim površinama jerje izraženije strujanje vazduha, pa je manja opasnost od izmrzavanja.
Blizina mora, jezera i velikih reka utiče na smanjenje temperaturnih kolebanja, na povećanje relativne vlažnosti vazduha, na početak vegetacije (vegetacija počinje kasnije), pa i na fazu cvetanja i završetak vegetacije. Velika jezera ublažavaju zimske temperature i poboljšavaju klimu tih područja.