Ne dozvolite da vam plodovi oraha propadnu

Ilustracija: orah u korpici
Ilustracija: orah u korpici

Orah se dosta lakše čuva od jabučastog i koštičavog voća. Ipak zbog velike količine ulja i linovne kiseline, postoji sklonost oksidaciji, odnosno užegnuća,  što dovodi do neupotrebljivosti za jelo. Pri višim temperaturama u skladištu,  dolazi do napada insekata. Zato plodove oraha treba čuvati u hladnjači na temperaturi od 1 do 4 stepena,  i vlažnosti vazduha oko 60%. Na ovaj način čuvani plodovi mogu sadržati dobar kvalitet i do dve godine. Isto važi i za čuvanje jezgre oraha očišćene od ljuske.

Za čuvanje u domaćinstvu manjih količina, najbolje je orah čuvati u jezgri i staviti u zamrzivač zapakovan u kese. Postoji i klasifikacija jezgre oraha.

Osnovno je da nije dozvoljeno mešanje jezgre oraha i različitih godina berbe. Jezgre ekstra klase treba da je najmanje 22 milimetra u prečniku, zdrava, ujednačene svetle boje, neužegla, bez delova ljuske i drugih primesa. Dozvoljeno je do 10% raspuklih jezgri.

Kada se govori o prvoj klasi sva svojstva su ista ali se toleriše prečnik 16 do 22 milimetra i do 15% četvrtinki. U drugu klasu razvrstavaju se sitnije jezgre(ispod 16milimetara) sa dosta četvrtinki. Ukoliko i dalje želite da budete proizvođač oraha znajte da prinos po stablu orijentaciono bude u petoj godini kilogram, u šestoj tri kilograma, u sedmoj pet kilograma potom osam, dvanaest, sedamnaest, dvadeset kilograma u desetoj godini a uz primenu svih agrotehničkih mera između 10. i 60. godine prosečan prinos je 40 kilograma očišćenog oraha po jednom stablu. Od značaja će vam biti informacija da masa ljuske u odnosu na masu ploda čini odnos 35 prema 75%  i to je sortna osobina.

Povezano