Kako niske temperature utiču na rasad

Ilustracija: rasad, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: rasad, foto: Domaćinska kuća

Svedoci smo toga da je većina povrtara iznenađena, da ne kažemo šokirana neočekivanim niskim temperaturama za sam početak proleća. Svaka neočekivana situacija iziskuje znatno više pažnje, posvećenosti i nege, pogotovo u rasadu, dok su biljke mlade, osetljive i podložnije uticaju spoljašnje temperature.

U prošlom broju bilo je reči o pravilnom izboru hibrida biljne vrste, proizvodnji zdravog rasada, savremenom pristupu i savetima o obraćanju pažnje na stvari koje mogu da izazovu fatalne probleme u povrtarskoj proizvodnji koje se, po svemu sudeći, kasnije teško koriguju.

Većinu proizvođača su niske temperature iznenadile, s tim u vezi, ukazaćemo vam opštim i proverenim smernicama na potencijalne probleme i njihovo rešavanje stručnim pristupom.

Krenućemo od osnovnih stvari. Na izuzetno niskim temperaturama, pogotovo kada biljke na to nisu spremne, može doći do propadanja istih. Nepripremljenost biljaka, odnosno njihovo propadanje, je osim temperature, uslovljeno nizom faktora, koje ćemo se potruditi da vam predstavimo u tekstu koji sledi.

Kaljenje rasada je proces koji se podrazumeva, pogotovo u možemo ih nazvati, nepredvidivim situacijama i kolebanjima temperature, kao što je to sada slučaj. Pod tim podrazumevamo izlaganje rasada spoljnim vremenskim uslovima pred iznošenje, kako bismo što više ojačali biljku.

Pravilna primena folijarnih đubriva igra izuzetno važnu ulogu pogotovo u samom startu. Bez adekvatne i blagovremene primene folijarnih đubriva sa naglašenim fosforom (P), (primer 12:52:05 u količini od 50g/10 litara vode), biljka će apsorpcijom makro i mikroelemenata u primerenim količinama prvenstveno razviti jak i razgranat korenov sistem, koji je preduslov za jaku i zdravu biljku.

Moramo napomenuti i zalivanje. Kada su hladni dani, rasad se zaliva mlakom vodom u najtoplijem delu dana, a ako su dani topliji ujutru ili predveče. Određene biljke se zalivaju po mogućnosti bez kvašenja lista.

U uslovima niskih temperatura biljka prvensteno reaguje odbrambenim mehanizmima, zatvarajući stome, pri čemu se smanjuje intenzitet jedne od osnovnih fizioloških procesa, fotosinteze.

U prevazilaženju stresnih uslova pored pravilne primene đubriva i svega gore navedenog, znatno pomaže primena biostimulatora, čijom primenom biljka može preživeti za 1 – 2 oC nižu temperaturu u odnosu na netretirane biljke.

Proveravanjem i blagovremenom primenom svih navedinih koraka, Vaše biljke će se na najbrži mogući način prilagoditi stresnim uslovima i prevazići iste, bez ikakvih oštećenja i kasnijih posledica.

 

 

 

 

 

Povezano

Iz ove kategorije