KAKO DA OJAČATE PČELINJE DRUŠTVO?

Ilustracija: Tatjna Mrdak na pčelinjaku
Ilustracija: Tatjna Mrdak na pčelinjaku

Na svetu postoji oko 20.000 vrsta pčela koje su zastupljene na svim kontinentima. Pored pčela radilica koje skupljaju nektar i hrane društvo, centralna figura oko koje se vrti život u košnici je matica. To je zrela ženka čiji je zadatak nošenje jaja čime umnožava vrstu i doprinosi opstanku društva. Osim toga, ona luči feromone po kojima je pčele prepoznaju i čime ona pčelinje društvo drži na okupu. I dok pčela radilica u sezoni živi između 30 i 45 dana, matica može da poživi i pet godina.

Prve i druge godine je najplodnija, u trećoj već leže previše trutovskih jaja, a u četvrtoj godini ništa ne vredi. Matica izleće iz košnice samo iz dva razloga – kad se pari i ukoliko dođe do rojenja. Iako ceo život faktički provede u košnici matica se pari samo napolju van legla. Već četvrtog ili petog dana nakon rađanja izleće na oplodnju ukoliko je u tome ne spreči loše vreme. Ako je matica zdrava, poleti na svadbeni let visoko u vazduh, praveći krugove i pri tome vodi računa o položaju pčelinjaka. Tokom ovog leta ona ostavlja mirisan trag koji osete trutovi i poleću za njom, a najvredniji je stigne i oplodi. Priroda je uredila tako da se matica sa trutom ne može pariti u košnici.

Trut je za parenje sposoban samo u letu, a razlog za to je njegov polni organ koji je u trbuhu, i može se ispoljiti jedino kad naporno leti za maticom. Pri oplodnji organ truta poklopi se tačno sa polnim organom matice. Ovu ljubav trut plati glavom zato što mu se u trenutku oplodnje polni organ preokrene i ne može ga više vratiti u prvobitan položaj. Matica se polnog organa oslobodi, a u tome joj pomažu i pčele, koje joj sitne bele končiće, koji joj vire iz polnog organa čupaju, čim se oplođena vrati u košnicu. Već treći ili četvrti dan pošto se matica oplodila, počinje da nosi jaja. Leženje jaja uslovljeno je pašom, toplinom i prisutnošću dovoljnog broja mladih pčela u pčelinjem društvu.

Odgajanje i selekcija matica Ali, ponekad čak i kad su uslovi najpovoljniji dolazi do problema. Dešava se i da matica bude trutovača i odmah je treba izbaciti iz košnice. U pitanju je mlada i naizgled zdrava matica. Međutim, ako se kroz četiri, a najdalje kroz šest nedelja pošto se izlegla, nije oplodila, ostaje za celi život neplodna, tj. trutovnjača. Ona može da leže jaja, ali se iz njih legu samo trutovi.

To može da se raspozna po spoljnom obliku ćelija. Naime, leglo radilica ima ravne oklopce na ćelijama, dok su trutovske ispupčene.

Da bi se ovo izbeglo najbolje je kupiti maticu koja je selektovana i odgajana.

 

 

Povezano

Ilustracija: Selidba, foto: Tatjana Mrdak

Seoba pčela

Savremeno pčelarstvo, okrenuto ekonomičnosti i produktivnosti se ne može ni zamisliti bez seobe pčela na

Opširnije »

Iz ove kategorije

Ilustracija: ovce, foto: S.K.

Dan ovčarstva

Udruženje odgajivača ovaca Srbije 15.maja 2021.godine organizuje prvi „Dan ovčarstva 2021“. Manifestacija će se održati

Opširnije »