Kako se boriti protiv jabukine ose

Ilustracija: Jabuka greni smit, foto: S.K.
Ilustracija: Jabuka greni smit, foto: S.K.

Jabukina osa-imago je veličine 6 do 7 mm, leđa su crne, a trbuh i glava narandžaste boje, sa crnim očima i crnom tačkom između očiju. Hrane se polenom i nektarom.

Jaja su prečnika 1 mm i svetle su boje, skoro prozirna. Kako se nalaze u osnovama cveta ne mogu da se primete pri redovnim pregledima voćnjaka.

Gusenice su žućkasto-bele, dugačke oko 12 mm i savijene. Imaju tri para grudnih i sedam pari slabo razvijenih nogu na trbuhu. Ako se larva hrani samo ispod pokožice ploda, na plodu kasnije ostaju kružna plutasta oštećenja. Ako se ubuši do semene kućice, larva uništava njen sadržaj i seli se u drugi plod, a takav plod opada. Kada se seli iz ploda u plod pravi jasno uočljive ulazno izlazne otvore na plodu. Tokom razvoja larva ošteti od četiri do pet plodova.

Ima jednu generaciju godišnje. Prezimljava larva u kokonu u zemlji na dubini 5 do 25 cm. Početkom proleća larva se preobražava u lutku. Stadijum lutke traje tri do četiri nedelje. Prve mlade jedinke pile se krajem aprila i početkom maja u zavisnosti od temperature. Ženka polaže oko 25 jaja, po jedno u osnovu čašičnih lisića cveta. Razvoj jajeta traje jednu do dve nedelje. Ispiljene larve se u početku hrane ispod pokožice ploda, a kasnije mogu da se ubuše do semene kućice. Larve mogu da prelaze i iz ploda u plod. Razvoj gusenice traje 20 do 30 dana i obično se završi početkom jula. Larve se nakon toga povlače u zemlju.

Period napada ovog insekta traje oko mesec dana nakon cvetanja. Tada gusenice počinju da se hrane sišući sokove iz plodova. Oni usled toga venu i padaju na zemlju, a na njima se vidi rupica iz koje je larva izašla. Karakterističan trag koji one ostavljaju jeste što se na jabuci koja je otpala nalazi i površinska brazdasta linija braon boje. Usled njihovog štetnog delovanja, plodovi jabuke ne mogu da narastu do pune veličine. Zbog toga, one koje su napadnute zaostaju, a neretko budu male poput oraha. Ovakve štete se mogu javiti u velikoj meri tokom proleća i početkom leta ukoliko je tada sušan period, jer im pogoduju visoke temperature. Na prvo napadnutim plodovima se jasno uočava izlazni otvor i izmet od larve. Deo oštećenih plodova obično gubi samo na kvalitetu. Plodovi u kojima je oštećena semena kućica opadnu dok su veličine oraha i potpuno su neupotrebljivi. Otpali plodovi ove veličine su obično posledica oštećenja koje prave larve jabučne ose, a ne jabučnog smotavca.

Mere zaštite i suzbijanje

U nekim zemljama se jabukina osa  suzbija kao imago, odmah nakon izlaska iz  zemlje, a pre početka parenja. Prvo se utvrđuje brojnost ovih insekata u zasadu jabuka pomoću belih lepljivih klopki. One se u voćnjak postavljaju sedam dana pre početka cvetanja, pa se na osnovu ulova donosi odluka da li treba vršiti tretiranje.

Suzbijanje jabukine ose potrebno je vršiti nakon cvetanja, odmah kad se utvrdi da su mladi plodovi oštećeni. Prilikom odabira sretsva za subijanje ovog štetnog insekta je najbolje se posavetovati sa stučnim licima. Posebno je važno zbog pčela tretman izvoditi posle otpadanju latica sa cvetova. Preporučljivo je prskati od unutrašnjeg dela ka spoljašnjem, kako bi se najbolje prekrilo celo stablo. U cilju suzbijanja navedene štetočine proizvođačima se preporučuje primena nekog od insekticida na bazi aktivnih materija dimetoata ili deltametrina.

 

Povezano

Iz ove kategorije