Žene u poljoprivredi lakše do podsticaja

Ilustracija: Emina Stefanović, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: Emina Stefanović, foto: Svetlana Kovačević

Žene u poljoprivredi Republike Srbije najčešće imaju ulogu pomažućeg člana domaćinstva, o čemu svedoče poslednji podaci Republičkog zavoda za statistiku. Prema ovim podacima više od petine žena zaposlenih u poljoprivredi radi kao pomažući član. Samo u 15% slučajeva žene se javljaju u ulozi upravnika poljoprivrednog gazdinstva, a njih preko 50% je starije od 65 godina.

Ženama koje odluče da se bave agrobiznisom omogućeno je da lakše dođu do poljoprivrednih kredita i imaju prednost u procesu bodovanja i rangiranja prilikom sprovođenja investicionih mera iz nacionalnog budžeta i IPARD programa, a u Upravi za agrarna plaćanja ističu da je cilj da se što veći broj žena motiviše i ohrabri da pokrene sopstveni biznis. Kod subvencionisanih kredita, ročnosti do 3 godine, žene imaju prednost u odnosu na muškarce, kamata je 1 odsto.Ž

Više od petine žena u poljoprivredi Srbije imaju ulogu pomažućeg člana domaćinstva, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Povezano

Iz ove kategorije