Zašto je bitno osiguranje životinja

Ilustracija: farma krave, foto: S.K.
Ilustracija: farma krave, foto: S.K.

Osiguranje životinja predstavlja jednu vrstu sigurnosti, jer stočarska proizvodnja može biti izložena brojnim rizicima koji dovode do uginuća ili prinudnog klanja životinja. Upravo zbog ovoga osiguranjem se u slučaju gubitka lakše prevazilazi nastala šteta.
Kada je u pitanju osiguranje životinja predmet osiguranja mogu biti domaće životinje u intenzivnom uzgoju (kopitari, goveda, ovce, koze, svinje, pčele, psi, pastrmke, fazani, ćurke, morke, paunovi i perad), kao i divlje i egzotične životinje u zoološkim vrtovima i van njih. Uslov za osiguranje je da su životinje zdrave i sposobne za određenu namenu i da su obeležene.
Životinje mogu osigurati pravna i fizička lica. Fizička lica osiguranje mogu zaključiti i preko ugovarača osiguranja.

Ministarstvo poljoprivrede regresira 40% od visine premije osiguranja.
Osiguranjem su pokriveni rizici uginuća ili prinudnog klanja životinja nastalog kao posledice:

  •  nesrećnog slučaja (osnovno uže pokriće);
  •  nesrećnog slučaja ili bolesti (osnovno šire pokriće).
  • Dodatno je moguće ugovoriti i:

  •  osiguranje životinja od posledica porođaja,
  •  osiguranje od rizika gubitka teleta na porođaju,
  •  osiguranje od opasnih zaraznih bolesti, kao što je kuga kod svinja.
    Osiguranje se zaključuje sa određenim rokom trajanja, na period od godinu dana ili kraće od jedne godine (kratkoročno osiguranje) ili na duži vremenski period (5 i 10 godina – višegodišnje osiguranje). Podmladak i tovne kategorije životinja osiguravaju se na period kraći od godinu dana (brojleri, podmladak ćurki, morki, fazana)

Povezano