Kada je neophodno promeniti ishranu

Ilustracija: krave, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: krave, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Termin „alkaloza rumena“ koristimo u slučajevima u kojima je došlo do alkalizacije ruminalnog sadržaja (kada je pH iznad 7) uzrokovana povećanjem koncentracije amonijaka.
Povišene koncentracije amonijaka treba u normalnim okolnostima očekivati kod ishrane bogate proteinima.
Stvaranje amonijaka u meri u kojoj dolazi do povećanja pH vrednosti, javlja se kod trovanja ureom, kada se ekstremno velike količine amonijaka oslobode. Takođe kod ishrane bogate nitratima može doći do povećanja sadržaja amonijaka u rumenu.

Klinička slika je manje karakteristična za indigestiju (smanjena motorika buraga, nadun, moguće povraćanje), a više liči na intoksikaciju. U lakšim slučajevima postoji smanjenje apetita, proliv, smanjenje procenta masti u mleku,kao i stanje koje podseća na parezu sa
posrtanjem u hodu i često ležanje.

Terapija: 1-2 litre 2,5% sirćetne kiseline oralno 50-70ml mlečne kiseline rastvorene u 8-10l vode, askorbinska kiselina 50g sa obilnom količinom vode, 100-200gr glutaminske kiseline u 10 l vode (dobro je ponoviti za 2h).U lakšim slučajevima dobar rezultat se postiže oralnim davanjem 0,5kg šećera i 100-150gr stočne krede sa 2 litara vode. Gotovi preparati za terapiju alkaloze su: rumidigest, bykodigest, ketovet i dr.

Neophodno je promeniti ishranu: povećati hraniva sa lako svarljivim ugljenim hidratima, kao što su repa, melasa, žitarice, sena dobrog kvaliteta.

Povezano

Iz ove kategorije