Može da se spreči izumiranje pčela

Ilustracija: Pregled košnica, Nada Jevtić iz Kostolca, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: Pregled košnica, Nada Jevtić iz Kostolca, foto: Svetlana Kovačević

Izraelski startap Bivajs konstruisao je prvu potpuno autonomnu košnicu pod nazivom „Bihoum“ (Beehome) opremljenu robotskim pčelarom koji ima funkciju lekara i čuvara i podržava prirodnu inteligenciju pčela.

U svetu je došlo do drastičnog pada broja pčela, uglavnom zbog intenzivne poljoprivrede, upotrebe pesticida, štetočina i klimatskih promena. Izraelska startap  kompanija Bivajs (Beevise) razvila je autonomnu robotsku košnicu u nameri da smanji ove rizike.

Košnica je otprilike veličine teretne prikolice i u nju mogu da stanu 24 kolonije.
Konstruktori koriste veštačku inteligenciju, mašinsko učenje i preciznu robotiku za spasavanje i zaštitu pčela. Modularni komercijalni robotski pčelinjak takođe obavlja 24-časovni nadzor, a pametna tehnologija povećava kapacitet oprašivanja i proizvodnju meda.

Sar Safra, izvršni direktor kompanije Bivajs, smatra da će ove košnice zaštititi globalni lanac snabdevanja hranom, suzbiti uticaj klimatskih promena i povećati održivost. „Ako su pčele zaštićene, zaštićeni su i čitavi ekosistemi.“

„Kada imamo globalni godišnji pad pčelinjih zajednica od 35 odsto, koje oprašuju 75 odsto useva, neposredna i ozbiljna pretnja globalnom snabdevanju hranom je jasna. Sprečavanje gubitka pčelinjih zajednica omogućava veće oprašivanje i proizvodnju meda“, dodaje Safra.

Konstruktori su redizajnirali klasične košnice iz temelja i nadaju se da će njihova robotska kuća za pčele uspeti da reši mnoge probleme koje je do sada bilo nemoguće prevazići.

Sistem se u potpunosti napaja na solarni pogon i upravlja sa 24 kolonije. Prati njihov ciklus, kao što su oprašivanje, proizvodnja meda i reprodukcija.

Sistem Bihoum uključuje automatizovani robotski sistem za upravljanje leglom, sistem za nadgledanje zasnovan na računarskom vidu, donošenje odluka na osnovu VI i analitičkih algoritama, kao i automatizovani sistem berbe meda i sistem za kontrolu štetočina, hranjenje i termoregulaciju.

Bihoum smanjuje smrtnost pčela za 80 odsto, što dovodi do povećanja prinosa od najmanje 50 odsto, a ujedno eliminiše 90 odsto manuelnog rada koji je potreban na tradicionalnim košnicama“, napominje Safra.

Autonomna košnica ne zamenjuje pčelare, već im daje alate za drugačije bavljenje pčelarstvom.

„Tradicionalno, sve dok pčelari fizički ne posete košnice, nemaju pojma šta se u njima dešava. Pored toga, pčele mogu da leče samo kada su van košnice“, naglašava Safra.

„Korišćenjem Bihouma svi postupci pčelara su zasnovani na podacima, jer tačno mogu da vide šta se dešava u njihovim košnicama 24/7 i da na daljinu obavljaju sve potrebne radnje.“

„Bivajs“ je već prikupio 40 miliona dolara od privatnih investitora, a više od 100 njegovih sistema se već koristi u Izraelu i Sjedinjenim Državama.

Povezano