Perko setva u jesen i proleće

Ilustracija: perko, foto: pixaby
Ilustracija: perko, foto: pixaby

Perko spada u kvalitetne krmne kulture, odnosno koristi se za stočnu hranu. Nastao je ukrštanjem repe i pekinškog kupusa. Najvažnija osobina perka je da je visoke hranidbene vrednosti, da daje visok prinos i da je ukusan, pa ga životinje  rado jedu. Ima razgranat korenov sistem, a nad zemljom bogatu zelenu masu. Zbog ove osobine da ima bogatu zelenu masu koristi se i kao zelenišno đubrivo. Važno je reći i da je procenat svarljivosti i do 93%
Raste u visinu od 80-120 cm, stablo se grana. Seme klija na temperature od 3-5 C⁰, a optimalna temperature za razvoj je od 16-20 C⁰.
Za visoke prinose traži duboka, plodna i neutralna zemljišta. Ne voli laka, suva i peskovita zemljišta.

Različito vreme setve, u jesen kao ozimi, u proleće i kao postrni usev je još jedna velika prednost. To mu omogućava da se kao zelena hrana koristiti tokom velikog dela godine. Može se sejati kao čist usev ili kao združeni sa žitaricama, a posebno sa ovsem.

Može da se koristi kao spremljen i u obliku paše. Kao stočna krma se koristi kada dostigne visinu 50-60cm, a za pripremanje silaže se koristi, skida u punom cvetu isto kada i za zelenišno đubrivo.
Po skidanju prethodnog useva pristupa se plitkom oranju na dubinu 10-12 cm – ugarivanju kako bi se provociralo nicanje korova i prekinule pore kojima se vlaga diže iz dubljih slojeva i tako sačuvala preostala vlaga od prethodnog useva za naredni. Ako se istovremeno zaorava i slama onda je dubina obrade od 12-15 cm.

Gajenje perka zahteva intenzivnu agrotehniku koja počinje dubokim oranjem na dubinu 25 do 28 cm. Prilikom ove operacije neophodno je uneti 400 do 500 kg/ha kompleksnog hraniva NPK 8:16:24 ili slično. Perko dobro reaguje na đubrenje stajnjakom i osokom. Na srednje plodnim zemljištima treba uneti 30 – 40 t/ha stajnjaka. Stajnjak i 2/3 PK uneti pod osnovnu obradu, a ostatak PK đubriva zajedno sa 1/2 N uneti pod površinsku priprmu zemljišta. Drugi deo N daje se u vidu prihranjivanja.

Ukoliko se gaji kao ozimi usev, setva se obavlja u septembru, te se do kraja godine može dobiti jedan otkos, a tokom proleća još jedan-dva. Jaru setvu treba obaviti do kraja meseca marta. Perko se može gajiti i kao postrni usev što zahteva setvu odmah nakon žetve strnina uz navodnjavanje po potrebi.Ako se u jesen poseje nakon optimalnog roka može doći do izmrzavanja biljaka i zato treba poštovati preporučeni rok setve.
Setva se obavlja vrstačno na međurednom rastojanju od 15 cm – 18 cm a u redu na 6 – 12 cm. Dubina setve 2 – 3 cm sa količinom od semena 12 – 15 kg/ha . Nakon setve povaljati zemljište ako nije previše vlažno. Setva može biti u smeši sa nekom žitaricom ako se planira siliranje zelene krme.

Kada se perko koristi kao glavni usev daje 2-3 otkosa i kod rane jesenje setve jedan otkos se skida ujesen a drugi u rano proleće i treba paziti da se kosidba u jesen obavlja ako je moguće na visinu od 7 cm kako bi se omogućila što bolja regeneracija i uspešno prezimljavanje. Gajenje perka u uslovima u kojima zbog suše nema dovoljno kabaste hrane gajenje perka je dobro rešenje. Prinos zelene krme je od 40-60 tona.

Zbog svega ovoga preporuka je stočarima da seju na većim površinama perko, neće pogrešiti.

Povezano