Obratite pažnju na pčelinjaku i ovo se može desiti

Ilustracija: pregled košnica, foto: Slobodan Jevtić
Ilustracija: pregled košnica, foto: Slobodan Jevtić

Ponekad u avgustu, kada je vreme isuviše toplo i suvo, odgajanje legla je otežano zbog visoke temperature i niske vazdušne vlage u reonu gnezda. Zbog toga pčele moraju imati na raspolaganju čistu vodu iz pojila.

Ukoliko je bespašni period, obavezno treba suziti leta zbog zaštite od grabeži. Što se tiče bolesti, prilikom jesenjeg pregleda treba obratiti pažnju na leglo zbog eventualne pojave američke truleži. Posebnu pažnju obratiti na tretiranje protiv varoe. Pošto smo med već izvrcali možemo da tretiramo društva protiv varoe dimljenjem amitrazom, trakama sa fluvalinatom, oksalnom kiselinom, mravljom kiselinom kao i nakapavanjem rastvorom amitraza. Rastvori se 1 ml amitraza (Mitac 20) u 3,2 litra vode, pa se nakapa po 8–10 ml po svakoj ulici zaposednutoj pčelama, a ne više od 100 ml po društvu (Iako ruska škola i dalje uporno zagovara upotrebu amitraza zbog njegove još uvek visoke efikasnosti, u EU je njegova upotreba isključena zbog mogućeg zagađenja pčelinjih proizvoda. Ruskim pčelarskim stručnjacima je relativno lako, jer ne nameravaju da uđu u EU, pa ih ni evropski propisi ne interesuju. A zdravlje pčelara i građana, očigledno, još manje – primedba redakcije).
Uskladišteno saće skinuto sa medišta treba čuvati od napada voštanih moljaca.
U avgustu se u značajnoj meri pojavljuju na pčelinjaku ose i stršljeni, koji mogu ponekad da naprave velike štete.

Povezano